Seminarium 2002 "Od Europy do Europy, 1000 lat wspólnej historii"

Partnerstwo gmin Pokój - Hochspeyer

Udział młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Pokoju w seminarium
„Von Europa nacht Europa, uber 1000 Jahre gemeinsame Geschichte”
- Od Europy do Europy, 1000 lat wspólnej historii.

W dniach 20-30 września 2002 roku 14-osobowa grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Pokoju pod opieką dwóch nauczycieli wzięła udział w seminarium dla młodzieży polskiej i niemieckiej w zaprzyjaźnionej szkole w Hochspeyer w Niemczech. Było to już piąte spotkanie uczniów i nauczycieli obu szkół. Tegoroczne seminarium było poświęcone idei zjednoczonej Europy. Uczniowie poszukiwali wspólnych korzeni i elementów w historii i kulturze obu narodów, wyrażali swoje marzenia i oczekiwania po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zawiązali przyjaźnie z rówieśnikami, wspólnie zwiedzali historyczne miasta, zamki, kościoły w Niemczech, bawili się, rozmawiali o swoich młodzieżowych problemach.
W czasie zajęć seminaryjnych uczniowie zapoznali się ze średniowieczną historią oraz ideą zjednoczenia Europy, którą próbował wcielić w życie król Franków Karol Wielki (768-814). Gimnazjaliści wykonali plakaty w języku niemieckim i angielskim przedstawiając swoje marzenia związane z wejściem Polski do Unii oraz wspólne elementy w historii obu krajów w okresie wczesnego średniowiecza. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego idea zjednoczonej Europy sprzed 1000 lat nie powiodła się i zastanawiali się jak teraz można ją wcielić w życie.
W trakcie trwania seminarium uczniowie zwiedzili zabytkowe miejsca: miasto Speyer - starówkę, katedrę katolicką i kościół ewangelicki, Muzeum Techniki; Kaiserslautern - ruiny zamku; zamek w Berwardstein, którego jeden z właścicieli nosił nazwisko Bagiński; starówkę w Newstadt; urocze miasteczko francuskie Wissembourg, przy granicy z Niemcami, gdzie w latach 1719-1722 przebywał król Polski Stanisław Leszczyński, zabytkowy kościół katolicki pod wezwaniem Piotra i Pawła z bezcennymi zabytkami liczącymi ok. 1000 lat (np. chrzcielnica z XI w., freski z XIII w.), mury obronne, piękne kamieniczki; ruiny zamku warownego we Frankenstain.
Największą atrakcją turystyczną było zwiedzanie Trewiru. Miasto liczy sobie ponad 2000 lat. Podziwialiśmy tu zabytki z czasów, gdy zamieszkiwali w nim Rzymianie. Zwiedziliśmy amfiteatr, termy cesarskie, Porta Nigra, czyli jedną z bram wjazdowych do miasta, bazylikę rzymsko-katolicką, w której jest przechowywana szata Chrystusa. W czasie podróży zachwycaliśmy się piękną doliną rzeki Mozeli, winnicami, skałami i ruinami zamków warownych na szczytach gór.
Uczniowie naszego gimnazjum doskonalili swoje umiejętności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim. Wyjazd ten był nagrodą dla najlepszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz dobrą znajomość języków obcych. Wyjazd częściowo został sfinansowany przez fundację Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży. Uczniowie i nauczyciele byli życzliwie i gorąco przyjęci przez rodziny niemieckie, opiekuna naszej grupy pana Volkera Ruppricha, nauczycielkę panią Christel Ostermann i burmistrza gminy Hochspeyer pana Waltera Runga. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania służą nawiązywaniu więzów przyjaźni, umożliwiają lepsze poznawanie obu kultur, zwyczajów i tradycji.
W spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w Hauptschule w Hochspeyer w przedostatnim dniu naszego pobytu uczestniczył dyrektor szkoły niemieckiej Dieter Hurtig, opiekun i realizator projektu ze strony niemieckiej Volker Rupprich, wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Pokoju Elżbieta Gosławska oraz opiekun i koordynator projektu ze strony polskiej Renata Barabosz - nauczyciel języka niemieckiego. Na spotkaniu tym omówiono dotychczasową współpracę oraz przyszłoroczny przyjazd młodzieży niemieckiej do Polski. Ustalono, że temat zjednoczonej Europy będzie kontynuowany we wrześniu 2003 roku w naszej szkole pod hasłem Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Zastanawiano się nad możliwością współpracy naszych szkół w ramach projektu szkolnego Socrates.Comenius 1 w przyszłości.
Młodzieży i opiekunom podobała się życzliwość i gościnność z jaką spotkali się w partnerskiej gminie Hochspeyer oraz atrakcyjny program seminarium. Uczestnicy mieli czas na naukę, rekreację, wypoczynek i zwiedzanie mimo niezbyt udanej pogody.
Spotkanie to zintegrowało bardzo polskich uczestników spotkania, zawiązały się przyjaźnie i kontakty uczniów i nauczycieli obu krajów, ukształtowało się w umysłach młodych ludzi, że wszyscy mamy jeden wspólny dom - Europę i musimy zadbać o to, aby jak najlepiej nam się w nim żyło.
Spotkanie było poświęcone idei zjednoczonej Europy. Uczniowie poszukiwali wspólnych korzeni i elementów w historii i kulturze narodu polskiego i niemieckiego. Wyrażali swoje marzenia i oczekiwania po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zapoznali się ze średniowieczną historią oraz ideą zjednoczenia Europy, którą próbował wcielić w życie król Franków Karol Wielki (768-814) i dlaczego ta idea sprzed 1000 lat mu się nie powiodła.
Oczekiwaliśmy nawiązania kontaktów polskiej młodzieży z rówieśnikami z niemieckiej szkoły, poznania zwyczajów panujących w domach niemieckich, porównania tradycji i kultur obu narodów, możliwości doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.
Uważamy, że oczekiwania polskich uczniów spełniły się w pełni. Mieli oni możliwość poznać kulturę, zwyczaje i tradycje niemieckie. Mogli codziennie komunikować się w języku niemieckim, zarówno w domach, w szkole jak i na wycieczkach. Udało się osiągnąć zakładane cele spotkania.
Podczas przygotowania i trwania seminarium młodzież była zaangażowana do opracowania kroniki seminarium, wykonywania posterów, rozwiązywania ćwiczeń językowych i słownikowych z zakresu historii średniowiecza. Redaktor lokalnej gazety przeprowadziła wywiady z uczestnikami spotkania, zrobiła zdjęcia z zajęć i opublikowała na ten temat artykuł. W polskiej lokalnej prasie zamieszczono sprawozdanie z wyjazdu ilustrowane zdjęciami.
W spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w Hauptschule w Hochspeyer w przedostatnim dniu naszego pobytu uczestniczył dyrektor szkoły niemieckiej, opiekun i realizator projektu ze strony niemieckiej, wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Pokoju oraz opiekun i koordynator projektu ze strony polskiej. Na spotkaniu tym omówiono dotychczasową współpracę oraz przyszłoroczny przyjazd młodzieży niemieckiej do Polski. Ustalono, że temat zjednoczonej Europy będzie kontynuowany pod hasłem Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. we wrześniu 2003 roku w naszej szkole oraz zastanawiano się nad możliwością współpracy naszych szkół w ramach projektu szkolnego Socrates.Comenius 1 w przyszłości.
Młodzieży i opiekunom podobała się życzliwość i gościnność z jaką spotkali się w partnerskiej gminie Hochspeyer oraz atrakcyjny program seminarium. Uczestnicy mieli czas na naukę, rekreację, wypoczynek i zwiedzanie mimo niezbyt udanej pogody.
Spotkanie to zintegrowało bardzo polskich uczestników spotkania, zawiązały się przyjaźnie i kontakty uczniów i nauczycieli obu krajów, ukształtowało się w umysłach młodych ludzi, że wszyscy mamy jeden wspólny dom - Europę i musimy zadbać o to, aby jak najlepiej nam się w nim żyło.

Renata Barabasz Elżbieta Gosławska