Projekt edukacyjny „Atrakcyjna Szkoł@ - języki obce oknem na świat” zrealizowany!!!

W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 w Publicznym Gimnazjum w Pokoju był realizowany projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Atrakcyjna Szkoł@ - języki obce oknem na świat”. Projekt ten był zarządzany przez „Fundację Dla Dobra Publicznego” z siedzibą w Kędzierzynie –Koźlu. Uczestnikami projektu było 25 uczniów i 7 nauczycieli. Projekt realizowały nauczycielka języka niemieckiego Renata Barabosz i nauczycielka języka angielskiego Elżbieta Gosławska. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich województwa opolskiego oraz poprawa jakości usług edukacyjnych poprzez kompleksowe podejście do efektywnego kształcenia, czyli wdrożenie nowych form nauczania i uczenia się cechujących się wyższą skutecznością i efektywnością.

Projektem zostali objęci uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w programie i podpisali deklaracje. W ramach projektu były prowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla każdej grupy, zajęcia przyrodnicze, warsztaty dla uczniów dotyczące form usprawniających uczenie się, kurs e-learningowy dla 25 uczniów, szkolenia dla 7 nauczycieli z podstaw usprawniających kształcenie oraz wirtualne mini wykłady i konsultacje z metod i technik usprawniających uczenie się.

Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaciła się w zestaw książek edukacyjnych dotyczących nowych metod uczenia się, zapamiętywania wiadomości i technik czytania oraz tablicę typu „flipchart”, programy komputerowe do nauki szybkiego czytania i film edukacyjny z technik szybkiego uczenia się i czytania, książki pomocnicze do nauki języków obcych. Uczniowie, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia otrzymali upominki w postaci przyborów szkolnych.

Na zakończenie projektu w szkole zorganizowano Tydzień Języków Obcych. W ramach tego tygodnia odbyły się liczne konkursy językowe dla młodzieży naszej szkoły. Mogli w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie, nie tylko uczestnicy projektu. Zwycięzcy we wszystkich konkursach zostali nagrodzeni pięknymi książkami i albumami, przyborami szkolnymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Oto najlepsi uczniowie w poszczególnych konkursach językowych:

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii: 1.Natalia Czykieta,2. Radosław Łapszyński,3. Magdalena Kulczyńska,4. Mateusz Zelek, 5.Justyna Kubec,6. Luiza Lizak i Anna Szramowska.
Konkurs Wiedzy o Niemczech: 1.Damian Świętek, 2.Chrystian Świętek, 3.Aleksandra Kelmel.
Konkurs Gramatyczno – Leksykalny z języka angielskiego:
KLASY PIERWSZE: 1)Aleksandra Kelmel ; 2)Wojciech Lizak; 3)Manuela Walczok
KLASY DRUGIE: 1)Radosław Łapszyński; 2)Sonia Łastowska; 3)Roberta Stefanko
KLASY TRZECIE: 1)Natalia Czykieta; 2)Justyna Wyrwał; 3)Kamila Nagoda
Konkurs Gramatyczno – Leksykalny z języka niemieckiego:
KLASY PIERWSZE 1)Aleksandra Kelmel; 2)Damian Świętek; 3)Dagmara Pękalska
KLASY DRUGIE 1)Chrystian Świętek; 2)Aleksandra Woźniak; 3)Sonia Łastowska KLASY TRZECIE 1)Gabriel Koziak

Projekt został podsumowany na apelu szkolnym w obecności całej społeczności szkolnej, na zebraniu z rodzicami i na specjalnym spotkaniu uczestników projektu z Dyrekcją szkoły przy słodkim poczęstunku.