Projekt „Moja szkoła w Unii Europejskiej”

Z Pokoju bliżej do Europy Sprawozdanie z realizacji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”


Publiczne Gimnazjum w Pokoju realizowało zadania związane z ideą integracji europejskiej w ciągu całego roku szkolnego 2002/2003. Edukacja europejska była priorytetowym zadaniem w planie pracy szkoły. W związku z tym we wrześniu zespół nauczycieli opracował odrębny rozdział do Programu Wychowawczego Szkoły pt. Kształtowanie postawy nowoczesnego Polaka i Europejczyka. Rozdział ten został wprowadzony do Programu Wychowawczego Uchwałą Rady Pedagogicznej. Jesienią młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wymianie młodzieży polskiej i niemieckiej. Było to seminarium pod hasłem Od Europy do Europy, 1000 lat wspólnej historii. Odbyło się ono w Niemczech w partnerskiej szkole w Hochspeyer. Uczestnicy seminarium poszukiwali wspólnych elementów w historii Europy, w historii swoich narodów, zwiedzali Niemcy, wykonywali projekty w postaci plakatów i prac komputerowych. Obecnie młodzież naszej szkoły przygotowuje się do przyjęcia młodzieży z Niemiec we wrześniu 2003 roku. Będzie to seminarium pod hasłem Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Podczas trwania konkursu nasiliła się praca Szkolnego Klubu Europejskiego i wszystkich klas w szkole. Przystąpiono do realizacji projektu Moja szkoła w UE. Podsumowaniem pracy uczniów i nauczycieli był Dzień Europejski w szkole 26 kwietnia 2003 roku. 3 czerwca 2003 odbędzie się referendum dla młodzieży w szkole dotyczące przystąpienia Polski do UE.

Metody realizacji zadań programu Moja szkoła w UE
Podczas realizacji zadań związanych z programem stosowano różne metody pracy: praca indywidualna i zespołowa, pogadanki, wywiady, ankietowanie, wykonywanie plakatów, prezentacje muzyczne, taneczne, wokalne, konkursy wiedzy o UE, konkursy plastyczne, wystawki, wycieczki, dyskusje, udział w prelekcjach, seminariach, prezentacjach, odczytach, praca z Internetem, wykorzystywanie programów multimedialnych, gromadzenie literatury, zbieranie artykułów prasowych, folderów, broszur i innych publikacji, współpraca z rodzicami, Urzędem Gminy, Biurem Integracji Europejskiej.

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego
Szkolny Klub Europejski Europejczyk działający przy Publicznym Gimnazjum w Pokoju został powołany do życia jesienią 2002 roku. Obecnie zrzesza członków uczniów klas pierwszych i drugich. Głównym jego celem jest szeroko rozumiana edukacja europejska. Klub realizuje ten cel poprzez:
Ø Popularyzowanie wśród uczniów idei zjednoczonej Europy
Ø Propagowanie inicjatyw służących demokracji, integracji europejskiej, tolerancji, poszanowania Praw Człowieka oraz środowiska naturalnego
Ø Przybliżenie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych naszego kontynentu
Ø Szerzenie informacji o krajach członkowskich UE
Ø Popularyzowanie znajomości języków obcych wśród młodzieży
Ø Organizowanie konkursów, wystaw, rajdów i innych imprez związanych z krzewieniem idei zjednoczonej Europy.

Priorytetowym zadaniem klubu w trakcie trwania programu Moja szkoła w Unii Europejskiej było propagowanie wśród jego członków i wszystkich uczniów naszego gimnazjum jak najszerszej wiedzy na temat Europy, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, zachęcanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości na temat Europy i Unii Europejskiej. W ramach działalności naszego klubu w marcu 2003 roku zorganizowano konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, którego zwycięzca wziął udział w wojewódzkim etapie Konkursu Wiedzy o UE w Opolu 25.03.2003 roku. Ponadto uczniowie naszej szkoły brali udział w II powiatowym konkursie wiedzy o UE Do wspólnej Europy zorganizowanym przez zaprzyjaźniony Klub Europejski Proeuropa w Namysłowie. Członkowie klubu w trakcie trwania programu brali udział w spotkaniach organizowanych przez Powiatowe i Wojewódzkie Biuro Integracji Europejskiej oraz Urząd Marszałkowski w Opolu. Spotkania były poświęcone problemom integracji europejskiej, możliwości uzyskiwania dotacji unijnych, możliwości kształcenia się za granicą, korzyściom, jakie Polska uzyska po przystąpieniu do UE. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili Eurobus, który gościł w Pokoju i przysłuchiwali się dyskusji rolników na temat problemów związanych z przystąpieniem Polski do UE.
W styczniu Szkolny Klub Europejski ogłosił konkurs na swoje logo. Udział w konkursie wzięło około 50% uczniów naszej szkoły. Autorką zwycięskiego symbolu została uczennica kl.II C Marta Piętka, której praca przedstawia 12 żółtych gwiazd na niebieskim tle, w środku znajduje się flaga Polski oraz herb Pokoju i napis Publiczne Gimnazjum w Pokoju.
W trakcie trwania programu młodzież naszej szkoły nauczyła się hymnu Unii Europejskiej. Na lekcjach sztuki nauczyciel muzyki wyjaśnił uczniom pojęcie symfonii, omówił budowę utworu. Młodzież poznała tło epoki, w której tworzył Ludwik van Bethoven, biografię kompozytora, znaczenie słów Ody do radości. Uczniowie nauczyli się śpiewać Odę, która jest fragmentem IX symfonii. Jedna z uczennic nauczyła się grać utwór na skrzypcach i zaprezentowała swoje wykonanie w Dniu Europejskim w szkole.
W szkole jest realizowana ścieżka edukacyjna poświęcona edukacji europejskiej. Na poszczególnych przedmiotach są omawiane zagadnienia związane z tematyką Unii Europejskiej. Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży wzbudzały tematy dotyczące polityki edukacyjnej oraz programów wspierających rozwój systemów oświatowych w krajach członkowskich. Uczniowie chętnie podejmowali dyskusje i zadawali mnóstwo pytań, sygnalizując tym jednocześnie, że ustawicznie myślą o swojej przyszłości. Większość z nich soje życiowe plany wiąże z UE i ma nadzieję, że już wkrótce Polska stanie się krajem członkowskim UE.

Dzień Europejski w szkole
Podsumowaniem i ukoronowaniem działań szkoły w programie Moja szkoła w UE był Dzień Europejski, który odbył się 26 kwietnia 2003 roku. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu UE. Następnie członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego przedstawili program artystyczny Podróż przez kraje UE oraz wręczyli dyrektorowi szkoły Statut swojego klubu. Po części oficjalnej odbyły się prezentacje poszczególnych klas przygotowane pod kierunkiem wychowawców klas. Część konkursowa była oceniana przez jury złożone z przedstawiciela Rady Rodziców, wicewójta Gminy Pokój, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pokoju oraz pracownika Urzędu Gminy w Pokoju ds. integracji europejskiej. Każda klasa przygotowała flagę swojego kraju, plakat informacyjny ze szczególnym uwzględnieniem położenia geograficznego, powierzchni, ludności, waluty, stolicy, ciekawych miejsc i zabytków, sławnych ludzi. Klasy przygotowały także scenkę lub prezentacje muzyczną charakterystyczną dla danego kraju, hasło lub piosenkę promującą walory kraju europejskiego i potrawę, z którą kojarzy się kraj europejski. Na koniec klasy przygotowały konkurs dla publiczności o swoim kraju. Młodzież wykazała się dużą inwencją twórczą, pomysłowością i zaangażowaniem. Dania przedstawiła flagę wykonaną z klocków Lego; Niemcy - żywą flagę w postaci dziewczynek w czarno-czerwono-żółtych strojach; Holandia - flagę z tulipanów w barwach narodowych tego kraju; Grecja flagę w obramowaniu z liści laurowych; Wielka Brytania zaprezentowała historię powstania flagi The Union Jack. Bardzo atrakcyjna okazała się prezentacja muzyczna. Pozwoliła ona uczniom na ujawnienie ich zdolności artystycznych, wokalnych i aktorskich. Młodzież przedstawiająca Danię wcieliła się w duńskie postacie z baśni H. Ch.Andersena przedstawiając Księżniczkę na ziarnku grochu. Szwecja odegrała fragment utworu Astrid Lindgren Pipi na pokładzie oraz przedstawiła występ zespołu ABBA. Brytyjczycy znakomicie zaprezentowali dzień z życia rodziny królewskiej. Holendrzy walczyli z wiatrakami, a Niemcy przedstawili baśń o księżniczce Brunhildzie. Francuzi zaprezentowali najnowszą kolekcję z domu mody Chanel. Nie zabrakło również popisów tanecznych. Hiszpanie zatańczyli flamenco i zaśpiewali piosenkę Viva Espania oraz zaprezentowali walkę torreadora z bykiem. Brytyjczycy wykonali utwór zespołu The Beatles. Grecja odtańczyła narodowy taniec sirtaki.

Kulinarnym akcentem dnia były potrawy charakterystyczne dla danego kraju. Uczestnicy i jury mogli delektować się potrawami europejskiego menu. Były to: holenderska brukselka z boczkiem, belgijska czekolada, francuskie sery pleśniowe z bagietkami, niemiecka golonka, kiełbasa i sałatka ziemniaczana, greckie pomarańcze, oliwki i ser feta, portugalskie sardynki, włoska pizza i spagetti, hiszpańska paelia, angielskie frytki i ryba oraz herbata Lipton, szwedzkie krokiety i duńskie sery.

Część konkursowa dała klasom duże pole do popisu. Były tu typowe pytania dotyczące ważnych wydarzeń historycznych, sławnych pisarzy, malarzy, piosenkarzy, zabytków, geografii i polityki. Konkurs przedstawiony przez Holandie polegał na rozpoznawaniu roślin doniczkowych. Wlochy i Francja zaproponowały odgadywanie charakterystycznych elementów danego kraju. Zobaczyliśmy Napoleona, gondoliera w swojej łodzi, makietę krzywej wieży w Pizie, wieżę Eifla. Publiczność była nagradzana słodyczami i owocami lub brawami.

Podziwialiśmy przepiękne stroje wykonane przez uczniów i ich rodziców. Szczególny zachwyt wzbudził zespół Hiszpanii w pięknych kolorowych sukniach z falbanami, zespół Grecji w białych antycznych szatach i wieńcach z bluszczu na głowach. Widzieliśmy torreadora w tradycyjnym stroju, byka, piłkarzy angielskich i hiszpańskich, narodowy strój niemiecki z okolic Bawarii, eleganckie suknie wieczorowe. O dużych zdolnościach plastycznych naszych uczniów i ich rodziców mogły świadczyć rekwizyty i scenografia. Holandia zaprezentowała 2 drewniane wiatraki, prawdziwe chodaki i ogromny żółty ser. Hiszpania pokazała ogromny obraz galery Kolumba, Grecja pięciometrowy folder z pięknymi zakątkami tego kraju, a Szwecja swój herb malowany na płótnie.
Obchodom Dnia Europejskiego towarzyszyło dużo emocji, śmiechu, zabawy i muzyki. Po zakończeniu prezentacji wszystkich krajów wyłoniono czterech równorzędnych zwycięzców. Nagrodą dla tych klas jest wyjazd do kina ufundowany przez Radę Rodziców.
Po Dniu Europejskim w szkole ukazał się numer szkolnej gazetki Gimzetki poświęcony Unii Europejskiej.

Efekty przeprowadzonych działań
Efektem przeprowadzonego programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” jest pogłębienie przez uczniów wiedzy o Unii Europejskiej, instytucjach europejskich, krajach członkowskich, dziedzictwie kulturowym, środowisku naturalnym, historii i geografii krajów UE. Uczniowie znają cele integracji europejskiej, uczą się wzajemnej tolerancji i szacunku dla innych kultur, rozumieją potrzebę poznawania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Młodzież rozwija cały czas wiedzę o jednoczącej się Europie, poznaje wyzwania stojące przed współczesną Europą. Uczniowie uświadamiają sobie współzależność świata i Europy oraz potrzebę współpracy krajów europejskich. Młodzież naszego gimnazjum chętnie uczestniczyła w programie, gdyż tematyka integracji europejskiej jest obecna w szkole od dawna. Szkoła prowadzi wieloletnią współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech. W bieżącym roku szkolnym wizyta naszej młodzieży w Niemczech była poświęcona problemowi idei zjednoczonej Europy i przebiegała pod hasłem „Od Europy do Europy, 1000 lat wspólnej historii”. W trakcie trwania programu Moja szkoła w Unii Europejskiej młodzież przygotowuje się na przyjęcie kolegów z Niemiec. Wizyta będzie miała miejsce we wrześniu i przebiegnie pod hasłem Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Efektem końcowym przeprowadzonych działań w ramach programu Moja szkoła w UE była niewątpliwie integracja całej społeczności szkolnej i poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich UE.

Możliwości kontynuacji programu
Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Pokoju podjęła decyzję o kontynuacji programu krzewienia idei integracji europejskiej w roku szkolnym 2003/2004. Będzie to projekt edukacyjny realizowany w podobnej formie jak w roku obecnym, ale pod hasłem Kraje kandydujące do Unii Europejskiej. Sądzimy, że zdobyte doświadczenie pomoże nam w opracowaniu i realizacji zadań w następnym roku szkolnym i przyczyni się do lepszego poznania kolejnych państw w przededniu ich przystąpienia do Unii Europejskiej.