Projekt „Gmina Pokój – śladami przeszłości”

W sobotę 24.05.2003r. w sali komputerowej Publicznego Gimnazjum w Pokoju, z udziałem zaproszonych gości, odbyła się uroczysta prezentacja płyty medialnej „Gmina Pokój – śladami przeszłości”. Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Publicznego Gimnazjum w Pokoju realizowała wielozadaniowy i długoterminowy projekt edukacyjny w roku szkolnym 2001/2002 oraz 2002/2003.

Był on realizowany pod kierunkiem nauczycieli: mgr Wandy Piętki, mgr Elżbiety Gosławskiej, mgr Ewy Jankowskiej, lic.Renaty Barabosz oraz mgr Cezarego Zająca, który opracował wersję medialną projektu.

Celem jaki przyświecał organizatorom i realizatorom tego projektu było rozwijanie wiedzy o kulturze i historii gminy Pokój, nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, wprowadzenie uczniów w świat tradycji najbliższego regionu, działanie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego i zaprezentowanie gminy Pokój i jej walorów historyczno – regionalnych podczas Dni Pokoju w 2003 roku. Uważamy, że młode pokolenie mieszkańców naszej gminy powinno być objęte edukacją regionalną, która pozwoli mu zrozumieć jak ważne jest odnajdywanie wartości, jaką jest wspólnota lokalna i jej kultura oraz historia. Chcemy kształcić w naszym gimnazjum młodego człowieka, który ma poczucie tożsamości narodowej poprzez odkrywanie swojej tożsamości regionalnej i który jest dumny z tego, że mieszka na Śląsku Opolskim w gminie Pokój. Dzięki pracy podczas realizacji projektu młodzież poznała nieznane jej dotąd fakty historyczne dotyczące gminy Pokój, odkryła piękno pozostałości dawnych pomników, budynków i budowli sakralnych, nauczyła się inaczej patrzeć na miejsce, w którym żyje.

W piątek 23.05.2003 r. młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji na temat historii gminy Pokój w języku niemieckim i angielskim, obejrzeć archiwalne zdjęcia, przeźrocza, stare mapy. Wykład przeprowadził były mieszkaniec naszej gminy, którego pasją jest przeszłość tych terenów.

Uroczystym akcentem podsumowania prac nad projektem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na terenie szkoły przez władze Gminy Pokój, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pokoju i kombatantów, którzy ufundowali tablicę. Jest ona poświęcona „Obrońcom Ojczyzny – pamięci Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. W uroczystości uczestniczyli kombatanci gminy Pokój i Murów, władze gminy, zaproszeni goście, żołnierze, orkiestra wojskowa, młodzież Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju i mieszkańcy. Bezpośrednio po odsłonięciu tablicy udano się do sali komputerowej naszego gimnazjum, aby obejrzeć przygotowaną prezentację, albumy o gminie i prace plastyczne zabytkowych obiektów wykonane przez uczniów. Projekt zachęcił młodzież do obiektywnego uczestnictwa na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu edukacyjnego „Gmina Pokój-śladami przeszłości”: Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Pokoju, władzom gminy, mieszkańcom gminy, którzy udzielali uczniom wywiadów, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, nauczycielom i uczniom naszego gimnazjum.