Dzień Profilaktyki 2011

Dnia 17 czerwca 2011 w piątek w Publicznym Gimnazjum w Pokoju odbył się Dzień Profilaktyki w ramach realizacji szkolnego Programu Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Celem tego dnia jest uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z przemocą i agresją, z używaniem środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), z cyberprzemocą w Internecie i promowanie zdrowego trybu życia. Pierwszym punktem tego dnia było obejrzenie spektaklu profilaktycznego „Pętla zdarzeń”, który pokazywał problem eurosieroctwa, pozostawianie młodych ludzi bez opieki rodziców, negatywny wpływ rówieśników, błędne wybory młodzieży i niemożność wyplątania się z sieci uzależnień, złych zachowań i niszczących zależności.

Po obejrzeniu spektaklu młodzież uczestniczyła w konkursie międzyklasowym polegającym na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanym przez nauczycieli Panią Renatę Dąbrowską i Pana Romana Owczarka. Każda klasa wykazała się umiejętnością unieruchomienia kończyn, założenia opatrunków, udzielenia pomocy przy omdleniu, oparzeniu i krwotoku. Zespoły przygotowały i zaprezentowały apteczkę pierwszej pomocy i potrzebny sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym. Wykonywanie zadań przebiegało pod wnikliwym okiem obserwatorów i oceniających (nauczyciele, pielęgniarki, uczniowie). Podczas podsumowania zwrócono młodzieży uwagę na prawidłową pozycję boczną bezpieczną, konieczność używania jednorazowych rękawiczek dla bezpieczeństwa osoby udzielającej pomocy w celu zabezpieczenia przed kontaktem z płynami ustrojowymi osoby poszkodowanej. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem ze strony młodzieży.

Po konkursie uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami Sanepidu w Namysłowie (problem bulimii i anoreksji), z policjantem (odpowiedzialność karna młodocianych), psychologiem (problem cyberprzemocy) i pielęgniarką (higiena osobista wieku dojrzewania).

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych oraz Pani Krystynie Gawryś za organizację i monitorowanie przebiegu Dnia Profilaktyki w szkole.

Elżbieta Gosławska