Plecak Kluczowych Kompetencji

Plecak Kluczowych Kompetencji w Publicznym Gimnazjum w Pokoju

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole był realizowany projekt edukacyjny pod nazwą Plecak Kluczowych Kompetencji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowany przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju. Polegał on na realizacji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży i rozwijaniu kluczowych kompetencji . Zajęcia obejmowały kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym w mowie i piśmie, kompetencje matematyczno – przyrodnicze, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz przygotowanie uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego. Łącznie zrealizowano 330 godzin. W projekcie wzięło udział 40 uczniów klas II i III. Byli oni podzieleni na 4 grupy po 10 osób. Zajęcia odbywały się po lekcjach w blokach dwugodzinnych. Podczas zajęć uczniowie korzystali z laptopów z dostępem do Internetu, z tablic interaktywnych, pendrivów, podręczników, kserokopii. Oglądali filmy i prezentacje multimedialne, wykonywali zadania i ćwiczenia, pisali różne formy wypowiedzi, uczestniczyli w zabawach i grach dydaktycznych i integracyjnych, wypełniali ankiety i testy, rozmawiali, dyskutowali i planowali swoją dalszą ścieżkę edukacyjną. Oprócz zajęć w szkole uczestnicy projektu brali udział w wycieczce edukacyjnej do średniowiecznego grodu w Byczynie, gdzie zapoznali się z obyczajami i historią średniowiecza. Uczniowie wyjechali także na dwudniowe warsztaty do gospodarstwa agroturystycznego do Byczyny, aby uczestniczyć w zajęciach na temat wolontariatu. Podczas zajęć w szkole uczniowie korzystali z drugiego śniadania, które otrzymywali w ramach realizowanego projektu. Ankiety przeprowadzone po zakończeniu zajęć wykazały, że uczniowie są zadowoleni z przebiegu projektu, wzrosła ich motywacja do dalszej nauki, chęć jej pogłębiania, nastąpił wzrost wiedzy i rozwijanych kompetencji.

Koordynator – Elżbieta Gosławska