Festiwal projektów 2013

ANALIZA REALIZACJI PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W bieżącym roku szkolnym zrealizowano 6 projektów edukacyjnych w klasach drugich. Były to następujące projekty:

  1. Prawa i zasady fizyki w życiu codziennym” – opiekun Marzena Draszczuk

  2. Cała szkoła czyta – dlaczego warto?” – opiekun Bożena Leśnik

  3. Jakich wartości możemy się nauczyć przez sport” – opiekun Izabela Matuszewska

  4. Uma Thurman – amerykańska gwiazda filmowa” – opiekun Elżbieta Gosławska

  5. Bocian – nasz przyjaciel” – opiekun Krystyna Gawryś

  6. Rozgrzewka i jej znaczenie” – opiekun Roman Owczarek

Dnia 24 czerwca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się podsumowanie pracy nad projektami edukacyjnymi nr 3, 5, 6 pod nazwą Festiwal Projektów. Adnotacja o zaliczeniu projektu edukacyjnego i jego temat znajdzie się na świadectwie ukończenia gimnazjum przez ucznia. Gimnazjaliści pracowali pod opieką nauczycieli przez kilka miesięcy nad wybranym przez siebie tematem. Przeprowadzali rozmowy z ciekawymi ludźmi, przeprowadzali ankiety, uczyli się je analizować. Wykonywali zdjęcia w terenie i edytowali teksty oraz obrazy w programach komputerowych, sporządzali plakaty. Uczniowie dzięki pracy nad projektami nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności za podjęte działania, wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach, robienia zdjęć i ich obróbki za pomocą programów komputerowych, orientacji w terenie, obserwacji przyrodniczej. Podczas Festiwalu Projektów każdy zespół przedstawił efekty swojej pracy przed dyrekcją szkoły, społecznością uczniowską i nauczycielami. Opiekunowie projektów złożyli dokumentację realizacji projektów u dyrektora szkoły.

Projekt nr 4 został zaprezentowany w listopadzie 2012 podczas sesji popularnonaukowej „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska”.

Projekt nr 2 będzie kontynuowany w roku szkolnym 2013/14 i jego podsumowanie nastąpi w listopadzie 2013 roku.

W listopadzie 2012 roku odbyła się sesja popularnonaukowa będąca promocją publikacji książkowej „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska”, podczas której zaprezentowano lokalnej społeczności i przedstawicielom samorządów lokalnych (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) efekty ubiegłorocznych projektów gimnazjalnych, W książce znalazły się również artykuły uczniów i nauczycieli podsumowujące prace nad projektami.

W maju 2013 roku złożono wniosek o przyznanie grantu finansowego na drugą publikację książkową pod tytułem „Świat przyrody. Gmina Pokój z bliska”.

Elżbieta Gosławska