Festiwal projektów 2012

ANALIZA REALIZACJI PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W bieżącym roku szkolnym zrealizowano 14 projektów edukacyjnych w klasach pierwszych i drugich. Były to następujące projekty:

 1. Życie i twórczość Carla Marii von Webera” – opiekun Ewa Jankowska

 2. Historia i teraźniejszość parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju” – opiekun Renata Barabosz

 3. Historia gminy żydowskiej w Pokoju” – opiekun Renata Dąbrowska

 4. Struktura demograficzna gminy Pokój na przestrzeni lat” – opiekun Grażyna Łapszyńska

 5. Działalność Jadwigi Leszczyńskiej - nauczycielki polskiej szkoły w Pokoju” – opiekun Bożena Leśnik

 6. Życie i zasługi Ferdinanda von Richthofena” – opiekun Agnieszka Michalska

 7. Historia i teraźniejszość parafii rzymskokatolickiej w Pokoju” – opiekun Alina Kalbrun

 8. Historia i teraźniejszość parafii rzymskokatolickiej w Zawiści” – opiekun Izabela Matuszewska

 9. Historia i teraźniejszość parafii rzymskokatolickiej w Fałkowicach” – opiekun Jacek Gosławski

 10. Historia i teraźniejszość parafii rzymskokatolickiej w Dąbrówce Dolnej” – opiekun Robert Świerc

 11. Projekt ścieżki rowerowej na terenie gminy Pokój” – opiekun Renata Uryga

 12. Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych na terenie gminy Pokój” – opiekun Monika Żołnowska

 13. Co to jest złoty podział odcinka i gdzie występuje?” – opiekun Leokadia Dawid

 14. W jaki sposób możemy w szkole wykorzystać fotografię cyfrową i co warto o niej wiedzieć?” – opiekun Marzena Draszczuk

W październiku 2011 roku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną udało się pozyskać pieniądze na realizację projektu pt. „ Perła na Stobrawskim Zielonym Szlaku”. Jego celem było zebranie informacji i wydanie publikacji dotyczącej walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych gminy Pokój. W trakcie roku szkolnego projekt ulegał zmianom. W publikacji pt. „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.” znajdą się materiały zebrane podczas realizacji pierwszych 12 projektów. Sesja połączona z promocją książki jest planowana na październik 2012 roku.

Dnia 19 czerwca 2012 roku w Gminnym Domu Kultury w Pokoju odbyło się podsumowanie całorocznej pracy uczniów klas pierwszych i drugich Publicznego Gimnazjum w Pokoju nad projektami edukacyjnymi pod nazwą Festiwal Projektów. Adnotacja o zaliczeniu projektu edukacyjnego i jego temat znajdzie się na świadectwie ukończenia gimnazjum przez każdego ucznia. Gimnazjaliści pracowali pod opieką nauczycieli przez kilka miesięcy nad wybranym przez siebie tematem. Przeprowadzali wywiady z mieszkańcami swoich miejscowości, rozmowy z ciekawymi ludźmi, przeprowadzali ankiety, uczyli się je analizować. Wykonywali zdjęcia w terenie i edytowali teksty oraz obrazy w programach komputerowych, sporządzali plakaty. Wykonali okolicznościową gazetkę szkolną pt. Gimzetka, wyznaczyli w terenie projekt ścieżki rowerowej „Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych”. Uczniowie dzięki pracy nad projektami nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności za podjęte działania, wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach, robienia zdjęć i ich obróbki za pomocą programów komputerowych, orientacji w terenie. Podczas Festiwalu Projektów każdy zespół przedstawił efekty swojej pracy przed dyrekcją szkoły, społecznością uczniowską i nauczycielami. Opiekunowie projektów złożyli dokumentację realizacji projektów u wicedyrektora szkoły.

Elżbieta Gosławska