Festiwal projektów 2011

ANALIZA REALIZACJI PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

W związku z wprowadzeniem przez MEN obowiązku realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum przez uczniów gimnazjów dn.4 listopada 2010 zarządzeniem Dyrektora Szkoły wprowadzono w szkole Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pokoju. Wicedyrektor Elżbieta Gosławska przeszła szkolenie na ten temat w Warszawie przeprowadzone przez ORE i została szkolnym koordynatorem projektów.

W bieżącym roku szkolnym zrealizowano 12 projektów edukacyjnych w klasach drugich. Były to następujące projekty:

Jak przeciwdziałać agresji w naszej szkole?” – opiekun Izabela Matuszewska,

Orientuj się! Nie trać głowy, gdy się zgubisz.” – opiekun Agata Chmura,

Jak żywienie i aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie?” – opiekun Roman Owczarek,

Woda w naszych domach” – opiekun Maria Sowa,

Jakie tajemnice kryje park w Winnej Górze?” – opiekun Elżbieta Gosławska,

Jak dbano o wygląd i ciało w starożytności?” – opiekun Ewa Jankowska,

Jak zaplanować wycieczkę do Warszawy?” – opiekun Grażyna Łapszyńska,

Skąd pochodzi nazwa mojej miejscowości?” – opiekun Renata Dąbrowska,

Co kryje moje niebo?” – opiekun Marzena Draszczuk,

Skąd jesteśmy? – moja miejscowość i ciekawi ludzie.” – opiekun Elżbieta Banasiak,

Czy bajki wychowują? Czy bajki są potrzebne?” – opiekun Krystyna Gawryś.

Dnia 14 czerwca 2011 roku w Gminnym Domu Kultury w Pokoju odbyło się podsumowanie całorocznej pracy uczniów klas drugich Publicznego Gimnazjum w Pokoju nad projektami edukacyjnymi pod nazwą Festiwal Projektów. Adnotacja o zaliczeniu projektu edukacyjnego i jego temat znajdzie się na świadectwie ukończenia gimnazjum przez każdego ucznia. Gimnazjaliści pracowali pod opieką nauczycieli przez kilka miesięcy nad wybranym przez siebie tematem. Przeprowadzali wywiady z mieszkańcami swoich miejscowości, rozmowy z ciekawymi ludźmi, przeprowadzali ankiety, uczyli się je analizować. Wykonywali zdjęcia w terenie i edytowali teksty oraz obrazy w programach komputerowych, sporządzali albumy, ulotki, plakaty, gazetki ścienne. Wykonali okolicznościowe gazetki szkolne pt. Gimzetka, przeprowadzali lekcje dla młodszych kolegów ze szkoły podstawowej, wyznaczyli w parku w Winnej Górze ścieżkę edukacyjną. Uczniowie dzięki pracy nad projektami nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności za podjęte działania, wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach, robienia zdjęć i ich obróbki za pomocą programów komputerowych, orientacji w terenie, planowania wycieczki, posługiwania się lunetą i obserwowania nieba nocą. Podczas Festiwalu Projektów każdy zespół przedstawił efekty swojej pracy przed dyrekcją szkoły, społecznością uczniowską i nauczycielami. Opiekunowie projektów złożyli dokumentację realizacji projektów u wicedyrektora szkoły.

Elżbieta Gosławska