Nauczyciele

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pokoju – mgr Henryk Łapszyński

Nauczyciele przedmiotów:

język polski
 - mgr Elżbieta Banasiak
 - mgr Bożena Leśnik
 - mgr Alina Kalbrun

 język angielski
 - mgr Elżbieta Gosławska

 język niemiecki
 - mgr Anna Skrzipietz

 historia
 - mgr Renata Dąbrowska

 wiedza o społeczeństwie
 - mgr Renata Dąbrowska

 biologia
 - mgr Elżbieta Gosławska

 geografia
 - mgr Grażyna Owczarek

 matematyka
 - mgr Grażyna Łapszyńska

 fizyka
 - mgr Marzena Draszczuk

 - mgr Piotr Siwik

 chemia
- mgr Monika Żołnowska

 sztuka
 - mgr Ewa Jankowska

 wychowanie fizyczne
 - mgr Roman Letki
 - mgr Henryk Łapszyński
 - mgr Roman Owczarek

 technika
 - mgr Roman Owczarek

 religia
- mgr Izabela Matuszewska

 informatyka
 - mgr Marzena Draszczuk

 - mgr Monika Żołnowska