Nauczyciele

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pokoju – mgr Henryk Łapszyński


Nauczyciele przedmiotów:


język polski - mgr Elżbieta Banasiak

 język angielski- mgr Elżbieta Gosławska

 język niemiecki - mgr Anna Skrzipietz

 historia - mgr Monika Markowska

 wiedza o społeczeństwie - mgr Monika Markowska

 biologia - mgr Elżbieta Gosławska

 geografia - mgr Grażyna Owczarek

 matematyka - mgr Grażyna Łapszyńska

 fizyka - mgr Monika Żołnowska

 chemia - mgr Monika Żołnowska

zajęcia artystyczne - mgr Bożena Leśnik

 wychowanie fizyczne  - mgr Henryk Łapszyński

 technika  - mgr Roman Letki

 religia - mgr Izabela Sonka

 informatyka - mgr Monika Żołnowska