VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski
Dnia 27.11.08 r. odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Poeta i romantyk – Juliusz Słowacki”. Wybór postaci był podyktowany 200 rocznicą urodzin tego wielkiego Polaka, która przypada na rok 2009. Na początku prowadząca konkurs p. E. Banasiak przywitała gości: przedstawicielki starostwa, p. Wójt Gminy Pokój B. Zając, dyr. Gimnazjum H. Łapszyńskiego, nauczycieli – opiekunów: Panie J. Leszczyńską, J. Bogacz, I. Nawolską, E. Finster, R. Nowak, K. Żurkowską, B. Leśnik i E. Syrowiczkę oraz recytującą młodzież i widownię. Później prezenterka przedstawiła krótko sylwetkę poety.
Do prezentacji tekstów przystąpiło sześć szkół gimnazjalnych (z Namysłowa PG Nr 1 i 2, Domaszowic, Świerczowa, Smęgorzowa i Pokoju)- w tym 16 uczestników. Wiersze recytowali uczniowie kl. I-III wg ustalonych kryteriów.

Jury w składzie: A. Słomka, B. Mudry, i J. Zimoch przy ocenie wzięło pod uwagę dobór tekstów, dykcję, interpretację utworu i wyraz sceniczny.

Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wszyscy recytujący byli dobrze przygotowani. Konkurs miał wysoki poziom. Na nastrój występu wpływała również piękna dekoracja- autorstwa A. Łukaszczyk i oprawa muzyczna, którą zajął się Sz. Krawczyk. W czasie obrad komisji młodzież wraz z opiekunami i przedstawicielami władz udała się na poczęstunek.

Po nardzie jury przyznało:
trzy wyróżnienia dla: Aleksandry Staszewskiej z PG Nr 2 w Namysłowie (opiekun J. Leszczyńska), Natalii Oziebłej z PG Nr 1 w Namysłowie (opiekun E. Finster), Darii Bednarek z PG w Pokoju (opiekun B. Leśnik)
III miejsce przyznano Justynie Kubec z PG w Pokoju (opiekun E. Banasiak)
II miejsce przypadło Neli Lejczak z PG nr 1 w Namysłowie (opiekun R. Nowak)
I miejsce zajął Kamil Więckowski z PG w Świerczowie (opiekun K. Żurkowska)

Po tym E. Banasiak wraz z Panią Wójt i przedstawicielkami starostwa wręczyła nagrody w postaci dyplomów dla każdego uczestnika i książki dla wyróżnionych, ufundowane przez PG w Pokoju i Starostę powiatu Namysłów.

Na koniec wręczono podziękowania opiekunom i komisji wyrażając nadzieję, że współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana.