V Powiatowy Konkurs Recytatorski

Dnia 20 listopada 2007 r. w GOK – u w Pokoju odbył się po raz kolejny konkurs recytatorski organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pokoju. W bieżącym roku szkolnym przebiegał on pod hasłem: „A to Polska właśnie! Stanisław Wyspiański, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim i Konstanty Ildefons Gałczyński – w Roku Wyspiańskiego młodzież recytuje patriotyczną poezję”.
Gimnazjaliści z Namysłowa, Domaszowic i Pokoju mogli zaprezentować wybrane utwory wyżej wymienionych twórców. Największą popularnością cieszyły się teksty J. Tuwima, które w swej prostocie przesiąknięte są wielką mądrością i przypominają, czym dla Polaka jest Ojczyzna. Zebrani uczestnicy usłyszeli fragmenty „Kwiatów polskich” i wiersze tego poety. Młodzież recytowała także utwory K. I. Gałczyńskiego pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” oraz „Polska”.
Całej uroczystości towarzyszyła miła atmosfera. Ogromnie cieszy fakt, iż uczniowie gimnazjum chcą i potrafią recytować polską poezję. Mają też możliwość zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami innych szkół, a co najważniejsze owocnie spędzają czas.
Podczas V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego specjalnie powołana do tego komisja w składzie: A. Słomka, B. Mudry, A. Łukaszczyk i S.Grzegorczyk przyznała nagrody. Pierwsze miejsce zajął uczeń gimnazjum w Pokoju, Gabriel Bednarz, który recytował wiersz Tuwima „Nie śmiej się z nich”. Drugie miejsce otrzymała Aleksandra Barbaruk uczennica gimnazjum Nr 2 w Namysłowie. Prezentowała tekst S. Wyspiańskiego pt. „I ciągle widzę ich twarze”. Na trzecim miejscu znalazła się uczennica gimnazjum w Pokoju, Renata Urban. Gimnazjalistka wyrecytowała wiersz J. Tuwima „Mieszkańcy”. Jury przyznało również wyróżnienie Natalii Oziębłej, uczennicy gimnazjum Nr 1 w Namysłowie. Uczennica zaprezentowała utwór K. J. Gałczyńskiego pt. „Polska”.
Nagrodzeni otrzymali książki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Pokoju, za co składamy serdeczne podziękowania. Wyrazy szacunku i podziękowania należą się również nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu, tj. Jolancie Bogacz, Renacie Nowak, Ewie Zawadzkiej, Elżbiecie Finster, Elżbiecie Banasiak, Bożenie Leśnik, Annie Maciejewskiej i Jolancie Leszczyńskiej oraz komisji oceniającej prezentacje utworów przygotowanych przez młodzież.
V Powiatowy Konkurs Recytatorski mógł się odbyć dzięki współpracy pracowników GOK-u i dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Pokoju.
Wielkie podziękowania należą się Paniom B. Mudry i A. Łukaszczyk, które wspierają działania gimnazjum, służąc pomocą i w sposób wyjątkowy przygotowują scenografię do uroczystości.

E. Banasiak