IV Powiatowy Konkurs Recytatorski

,,Sylwetki sławnych Polaków – poezja księdza
Jana Twardowskiego”


27 listopada 2006 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pokoju odbył się
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości księdza
Jana Twardowskiego. Konkurs dla szkół gimnazjalnych został zorganizowany przez Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju pod patronatem Starosty Powiatu Namysłowskiego.
W konkursie wzięli udział recytatorzy z 8 szkół. Były to:
Publiczne Gimnazjum w Wilkowie, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie, Publiczne Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Publiczne Gimnazjum w Świerczowie, Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach, Publiczne Gimnazjum nr1 w Namysłowie, Publiczne Gimnazjum nr2 w Namysłowie oraz gospodarz imprezy – Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. W konkursie uczestniczyło 24 recytatorów, którzy zaprezentowali utwory
ks. J.Twardowskiego. Poziom recytacji oceniało jury w składzie:
Bogusława Mudry, Bożena Maksymczuk, Alina Słomka i Aleksandra Łukaszczyk. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji przyznano następujące miejsca: I miejsce zajęła Natalia Kalbrun z Publicznego Gimnazjum Nr1 w Namysłowie, uczennica pani Ewy Zawadzkiej, za recytację wiersza ,,Spieszmy się”. II miejsce zdobyły ex equo Paulina Mikuśkiewicz z Publicznego Gimnazjum Nr2 w Namysłowie, uczennica pani Magdaleny Bugno – Holinej za recytację wiersza ,,Nic nie wiedzieć” oraz Daria Zapała z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, uczennica pani Elżbiety Banasiak, za recytację wiersza ,,Za szybko”. III miejsce zajęła Karolina Kaplińska z Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach, uczennica pani Jolanty Bogacz, za utwór ,,Powrót”. Wyróżnienia otrzymali: Renata Urban ZSG w Pokoju, Marta Jurkiewicz PG w Ligocie Książęcej oraz Karolina Balij ZSG w Pokoju. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, a zdobywcy pierwszych lokat i wyróżnień – nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Organizatorzy wręczyli podziękowania opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodych recytatorów. Do zobaczenia za rok na V Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Wicedyrektor – Elżbieta Gosławska


Sylwetka księdza Jana Twardowskiego

Twórczość księdza Jana Twardowskiego, rozwijająca się obok różnych nurtów poetyckich XX wieku, okazała się jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych naszych czasów. Stała się własnością szerokiego kręgu czytelników. Jest akceptowana przez koneserów poezji, wytrawnych krytyków i zwykłych prostych ludzi. Cechuje się niezwykłą prostotą, wrażliwością na piękno przyrody, ciepłym humorem w ukazywaniu otaczającego nas świata i Boga, zaskakującymi skojarzeniami, prostymi sformułowaniami.
Jan Twardowski jest księdzem niesłychanie świadomym wyjątkowości swego powołania, rozumianego jako nieustanne wypełnianie obowiązków. Jego poezja zapisuje przemiany zachodzące w kościele posoborowym, aktywnie w nich uczestniczy, a nawet je inspiruje. Poeta odrzuca wszystko, co rozdziela Boga i człowieka i utrudnia ich spotkanie. Podkreśla istotę osobistego przeżywania spraw najważniejszych w naszym życiu. Autor wierzy, że każde nasze działanie posiada głęboki sens, który czasami trudno jest dostrzec, ale możemy naszą niepewność wypełnić wiarą, nadzieją i miłością.