III Powiatowy Konkurs Recytatorski

• Już kolejny raz przy wsparciu dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju Henryka Łapszyńskiego i pani wicedyrektor Elżbiety Gosławskiej oraz nauczycieli języka polskiego Elżbiety Banasiak, Bożeny Leśnik i Aliny Kalbrun przygotowano i przeprowadzono konkurs recytatorski.
• 23 listopada 2005r. do GOK – u przyjechała młodzież ze szkół gimnazjalnych powiatu namysłowskiego, aby zaprezentować swoje umiejętności interpretacji poezji. Tym razem wiersze poświęcone były ojczyźnie a hasłem głównym stały się słowa: „W walce o ... – w rocznicę Solidarności”.
• Tegoroczna edycja pozwoliła wszystkim przenieść się w czasy ważnej narodowej historii, okres narodzenia Solidarności, a tym samym prawdziwej polskiej demokracji, która zapoczątkowała ogromne zmiany w dzisiejszej Europie. Dobrze wiemy, że 1980 – 81 r. to czas strajkujących robotników, którzy w więziennych celach tworzyli swe utwory, często później wydawane w nielegalnych oficynach. Dlatego, aby oddać hołd tamtym czasom i ludziom, postanowiono zaprezentować tę tematykę wierszy. Przypomniano teksty: Jacka Kaczmarskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Josifa Brodskiego, Cypriana Kamila Norwida, Andrzeja Zaniewskiego, Małgorzaty Grześ i Czesława Miłosza.
Z pewnością dzięki temu gimnazjaliści mogli nie tylko wykazać się zdolnościami recytatorskimi, ale także przeżyć miłe chwile, nie zapominając o współczesnej historii Polski.
• Wśród dziewiętnastu uczniów prezentujących swe możliwości, ze szkół w : Namysłowie, Smogorzowie, Domaszowicach, Ligocie Książęcej, Świerczowie i Pokoju, jury wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła uczennica kl. I Renata Urban z Pokoju prezentując tekst „Czołg” J. Kaczmarskiego drugie uczennica kl. III Paulina Pęcherska z Domaszowic recytując wiersz „Hymn” J. Kaczmarskiego trzecie miejsca przypadły: uczennica kl. I Karolinie Podoskiej z Namysłowa która zaprezentowała utwór „Kolęda stanu wojennego” J. Brodskiego i uczennica kl. II Annie Benduckiej z Ligoty Książęcej, którą mogliśmy usłyszeć w wierszu „Wierzyłem Kiedyś” A. Zaniewskiego
• Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Recytującym przysłuchiwała się młodzież z Publicznego Gimnazjum w Pokoju, oklaskując swoich rówieśników. Impreza z pewnością przyczyniła się do integracji gimnazjalistów z naszego powiatu. Patronat nad nią objął starosta Andrzej Spór, który ufundował główną nagrodę dla zwycięzcy w postaci pucharu, pozostałe – książkowe zostały zakupione przez Radę Rodziców Gimnazjum w Pokoju.
• Gratulujemy wszystkim młodym recytatorom i składamy serdeczne podziękowania opiekunom: pani E. Kozłowskiej, J. Nowolskiej, W. Chalas, R. Nowak. J. Kaczmarek, B. Krakowiak, B. Leśnik, E. Banasiak, J. Bogacz, A. Zabielski i panu Z. Jagodzińskiemu.
• Organizatorzy wyrażają nadzieję, że spotkamy się na kolejnych edycjach konkursu recytatorskiego w powiecie namysłowskim, aby kontynuować tradycję dotyczącą krzewienia piękna ojczystego języka.

E. Banasiak