VII Powiatowy Konkurs Recytatorski. - „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

W dniu 4 grudnia 2009 roku odbył się kolejny, już siódmy, konkurs recytatorski organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pokoju, a przede wszystkim jego inicjatorkę i opiekunkę Elżbietę Banasiak, nauczycielkę języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Pokoju. Tegoroczna edycja zmagań recytatorów nawiązywała do historii II wojny światowej, od której wybuchu minęło we wrześniu już 70 lat. Młodzież prezentowała wiersze tematycznie związane z tym tragicznym wydarzeniem.

Zgromadzonych na sali gości - przedstawicielkę starostwa w Namysłowie panią Alinę Białas, zastępcę wójta gminy Pokój Joannę Ptaszek, dyrektorkę GOK w Pokoju Ewę Juszczak, dyrektora gimnazjum w pokoju Henryka Łapszyńskiego, a także nauczycieli opiekujących się młodymi recytatorami: I. Nawolską, R. Nowak, A. Mufazałów i A. Bednarek powitała gospodyni imprezy – Elżbieta Banasiak.

Rozpoczynając konkurs gimnazjalistki z Pokoju – Roksana Musz i Ola Woźniak przedstawiły krótki rys historyczny dotyczący II wojny światowej, po czym nastąpiła część właściwa, w której uczestniczyli przedstawiciele gimnazjów z Domaszowic, nr 1 i nr 2 w Namysłowie, Świerczowa, Ligoty Książęcej i Pokoju. Ich występy były oceniane przez sześcioosobowe jury pod kątem doboru repertuaru, poprawności językowej i dykcji oraz interpretacji wybranego utworu.

Na sali panowała niezwykle miła atmosfera, a recytatorzy reprezentowali dobry poziom i uzdolnienia aktorskie. Doznania estetyczne potęgowała piękna dekoracja autorstwa niezawodnej Oli Łukaszczyk, pracownicy GOK w Pokoju oraz oprawa muzyczna imprezy, o którą zadbał Krzysztof Krawczyk.

Najlepszą recytatorką okazała się Nela Lejczak z Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, podopieczna pani Renaty Nowak.
Na drugiej pozycji znalazła się Magdalena Żakowicz z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, kierowana przez panią Jolantę Leszczyńską
Na miejscu trzecim uplasowały się 2 uczennice: Natalia Oziębło z Gimnazjum nr 1 w Namysłowie oraz Michał Podgóreczny z Gimnazjum w Świerczowie.

Jury przyznało także wyróżnienie Mateuszowi Juchcińskiemu z Gimnazjum w Ligocie Książęcej.
Zdobywczyni I. miejsca została uhonorowana nagrodą ufundowaną przez Starostę Powiatu Namysłowskiego, fundatorami pozostałych upominków było pokojowskie gimnazjum.

Organizatorzy VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego składają raz jeszcze serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, ich opiekunom oraz wszystkim życzliwym osobom, którym nie jest obojętne piękno mowy ojczystej. Następny rok szkolny przyniesie kontynuację konkursu, na którą już dzisiaj wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszam.

E. Banasiak