Jubileusz 20-lecia Szkolnych Kół Caritas

 

W dniach 12-13 września 2015 roku Szkolne Koła Caritas Diecezji Opolskiej uczestniczyły w Jubileuszu 20- lecia Szkolnych Kół Caritas. Miejscem spotkania był Rzeszów. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Zjeździe był to czas doświadczenia wspólnoty, kontaktu z rówieśnikami angażującymi się w dzieła miłosierdzia, czas radości i jedności. Nasi wolontariusze wrócili ze zjazdu umocnieni i gotowi do służby człowiekowi na wzór Jezusa Miłosiernego.

 

Izabela Matuszewska- opiekun SKC