O szkole

W 1925 roku zbudowano na koszt gminy szkołę ponadpodstawową. Obecnie jest to jeden z segmentów szkoły zajmowany przez Publiczne Gimnazjum. Teraz mieści się tu sekretariat szkoły, gabinety dyrektora i wicedyrektora, pokój nauczycielski, sala komputerowa i dwie sale lekcyjne. Po wybudowaniu znajdowały się w tym budynku sale lekcyjne i mieszkania dla nauczycieli. Do budynku przylegał ogródek szkolny dla celów biologicznych. Szkoła była płatna, ale czesne nie było wygórowane. Do tutejszej szkoły uczęszczali przede wszystkim chłopcy z rodzin urzędniczych, rzemieślniczych, kupieckich, nauczycielskich i pracowników leśnych. Do okresu wyzwolenia Polski funkcję dyrektora szkoły w Pokoju pełnili kolejno: do wiosny 1938 Baumeister, do jesieni 1938 Bittner. W latach 1938 - 1942 Radzioch, a w latach 1942 - 1945 Cramer. Tuż po wyzwoleniu założono w tym budynku szkołę podstawową. Kolejnymi kierownikami lub dyrektorami tej placówki byli:

1945 - 1947 Jadwiga Leszczyńska
1947 - 1959 Jan Błoński
1959 - 1960 Kazimierz Mączyński
1960 - 1962 Józef Zagórski
1962 - 1970 Włodzimierz Dawidowski
1971 - 1974 Krystyna Dawidowska
1974 - 1979 Irena Ćwiąkalska
1979 - 1986 Tadeusz Rzepski
1986 - 1990 Bożena Maksymczuk
1990 - 1997 Stanisław Grzegorczyk
1997 - 1999 Marzena Draszczuk

 Z dniem 1 września 1999 roku uchwała Rady Gminy w Pokoju powołano Zespół Szkół. W jego skład weszła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa i Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem zespołu został Henryk Łapszyński. W 2001 roku rozwiązano Zespół Szkół i powołano dwie odrębne szkoły, które zajmują ten sam budynek. Dyrektorem Publicznego Gimnazjum został Henryk Łapszyński. Funkcję wice-dyrektora pełni Elżbieta Gosławska.

Przed II wojną światową w Pokoju było kilka szkół m.in. szkoła ewangelicka, szkoła katolicka, szkoła żydowska, Szkoła Szycia dla Dziewcząt, Szkoła Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt, i chłopców, szkoła ponadpodstawowa. Obecnie w Pokoju funkcjonują 2 szkoły: szkoła podstawowa i gimnazjum.