Gimzetka - rok szkolny 2011/12

W tym roku Gimzetkę redagowały dwie uczennice - Paulina Wuczkowska i Agata Ziemniak. Obie stanowiły zgrany i solidnie pracujący zespół. Opracowały one osiem numerów gimzetki i były to w większości wydania 12-stronicowe. Ponadto ukazały się trzy okolicznościowe numery opracowane przez Pawła Siwca i Wojciecha Lizaka związane z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, Dniem Bezpiecznego Internetu oraz z astronomią.
Każda gimzetkę po wydrukowaniu i skserowaniu (w liczbie 20-25 sztuk) miała swoją kolorowa wersję na ścianie szkolnego korytarza. Po ekspozycji wszystkie numery został zafoliowane i zarchiwizowane w segregatorze. W ten sposób udało się opracować gimzetkowy rocznik.
Wszystkie numery zostały przystosowane do umieszczenia na internetowej stronie szkoły i tam opublikowane w osobnym dziale. LINK