Astronomia - rok szkolny 2011/12

W ramach działań związanych z popularyzowaniem wiedzy astronomicznej odbyła się wycieczka do trójwymiarowego Planetarium w Instytucie Fizyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. LINK
Uczniowie klas trzecich opracowali 33 prezentacje o tematyce astronomicznej (18 różnych tematów) oraz zestaw ulotek popularyzujących astronomię.
Ukazało się też wydanie specjalne gimzetki związane z astronomią opracowane przez P. Siwca i W. Lizaka. LINK