Poznaj siebie przed wyborem szkoły!!!

Zainteresowania
Każdy człowiek posiada jakieś zainteresowania, choć nie każdy potrafi je nazwać i o nich mówić. A naprawdę warto! Większość osób dorosłych zadowolonych ze swojej pracy mówi, że sekret polega na tym, że otrzymują pieniądze za to, co lubią robić. Warto przyjrzeć się swoim zainteresowaniom, bo może znajdziesz to „coś”, co będziesz lubił robić, uczynisz z tego sposób na życie i będziesz zawsze z przyjemnością wykonywał swoją pracę.

Uzdolnienia
Ludzie różnią się zdolnościami, a to one decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu, przy jednakowej motywacji i wysiłku. Niestety, nie masz na nie wpływu. Pewnie zauważyłeś w trakcie swojej nauki, że jedni ciężko pracują na oceny i nie zawsze się im to udaje. Inni bez wysiłku mają dobre oceny. Różnie to bywa na różnych przedmiotach.Decydują

  • Inteligencja
  • Spostrzegawczość
  • Wyobraźnia
  • Zręczność
  • Zdolności specjalne, np. matematyczne, językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, literackie, interpersonalne, organizacyjne, techniczne.

A ty jakie masz uzdolnienia?

Wartości
Wartości to podstawa w kształtowaniu naszych postaw. Są wyobrażeniem tego, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, co godne pożądania, na zdobyciu czego ci zależy.
Jeśli np. wartością dla ciebie jest pomaganie innym, to warto wybrać zawód, w którym można tę wartość zrealizować (np. lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant, fizjoterapeuta, nauczyciel). Nie wybieraj zawodu pozostającego w sprzeczności z własnymi wartościami, gdyż taka praca nigdy nie przyniesie ci satysfakcji.

Temperament
Na pewno zauważyłeś, że w tych samych sytuacjach ludzi reagują w różny sposób. Jedni bardzo emocjonalnie (płaczą, krzyczą, głośno się śmieją, denerwują), a inni spokojnie. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne czynności, nie odczuwają zmęczenia i znużenia, a innych po kilku chwilach dopada zniecierpliwienie i zwątpienie. Są też osoby łatwo nawiązujące kontakty z innymi ludźmi, ale też takie, które wolą własne towarzystwo i samotność. Do jakiej grupy ty należysz?

Cechy charakteru
W przypadku cech charakteru pomyśl o tych, które są twoją mocną stroną i tych, które są twoim problemem. Czy możesz je zmienić? Jaki wpływ będą miały one na wykonywaną przez ciebie w przyszłości pracę?
Czy jesteś systematyczny, sumienny, pracowity, odpowiedzialny, dokładny?
Czy jesteś chaotyczny, nieodpowiedzialny, leniwy i wszystko traktujesz „na luzie”?

Zdrowie
Jeśli jesteś pod opieką lekarza. Masz problemy zdrowotne, zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania jakiegoś zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który ciebie interesuje może kolidować z twoim zdrowiem. To jest bardzo ważne!!!