Czym się kierować przy wyborze szkoły?

Aby właściwie wybrać szkołę, warto kierować się:

  • Informacjami o sobie (czy ta szkoła lub zawód jest dla mnie?)
  • Informacjami o swoich możliwościach (dostać się do danej szkoły to jedno, ale czy poradzę sobie w niej i będzie mi się tam podobać – to zupełnie inna kwestia)
  • Ofertą edukacyjną danej szkoły (co dana szkoła oferuje, np. jakie profile kształcenia, jakie języki, koła zainteresować, wycieczki, współpracę zagraniczną, wolontariat, kluby dyskusyjne i inne)
  • Wynikami nauczania (informacje o wynikach matur, rankingi szkół w mieście, województwie, kraju, egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe)
  • Wymogami przy rekrutacji obowiązującymi w danej szkole (jakie oceny są punktowane przy rekrutacji, czy są dodatkowe egzaminy z języków obcych lub predyspozycji zawodowych, czy jest rozmowa wstępna)
  • Osiągnięciami szkoły (np. w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych)
  • Informacjami, czy szkoła zapewnia uczniowi praktykę zawodową i współpracuje z pracodawcami
  • Informacjami od kolegów, którzy chodzą do danej szkoły lub ją ukończyli.