Regulamin biblioteki

<

1. W bibliotece zachowujemy się cicho.
2. Nie jemy.
3. Nie pijemy.
4. Po przeczytaniu książki oddajemy ją od razu, aby inni mogli ją wypożyczyć.
5. Szanujemy wypożyczone książki.
6. Uczniowie mogę wypożyczać książki tylko na swoją kartę.
7. Przed zakończeniem roku szkolnego każda książka musi być oddana.
8. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie mogą być przyznane
nagrody książkowe na koniec roku.
9. W razie zniszczenia lub zgubienia książki użytkownik odpowiada materialnie za
zakup nowego egzemplarza.
10. Słuchamy bibliotekarza.