Nina Bąkowska o swojej pracy badawczej, za którą zdobyła I nagrodę w WAA

Astronomia - czy warto?

W naszym gimnazjum już od grudnia 2013 roku działa szkolne koło astronomiczne. Poprzez uzyskanie dostępu do Wirtualnej Akademii Astronomii udało nam się nawiązać współpracę z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Kiedy tylko ogłosił on konkurs polegający na wykonaniu pracy badawczej związanej z astronomią, zachęcona przez p. Draszczuk, postanowiłam wziąć w nim udział. Na temat szukałam czegoś łatwego w obserwacji, co można porównać z innym zjawiskiem, a zarazem ciekawego i zrozumiałego w odbiorze. Dlatego po krótkich rozważaniach zdecydowałam się na zbadanie faz Księżyca oraz ich wpływu na poziom wody mórz i oceanów na Ziemi. Chociaż ogólnie wiadomo, że przypływy i odpływy mają związek z naszym naturalnym satelitą, to postanowiłam zgłębić wiedzę na temat tego faktu. Przystępując do pracy zgromadziłam wiele informacji i dogłębnie opisałam teorię następowania po sobie faz Księżyca – położenie względem Ziemi i Słońca, powtarzający się co 27 dni ten sam cykl, wszystkie jego kwadry itd. Do zobrazowania zjawiska posłużyłam się zdjęciami tarczy Księżyca, które mogłam wykonywać samodzielnie za pomocą teleskopu na Teneryfie. Następnie wykorzystałam pomiary poziomu wody w Zatoce Gdańskiej prowadzone przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz opracowałam zjawisko powstawania pływów. Meritum mojej pracy stanowiło porównanie faz Księżyca i odpowiadających im poziomów wody z teorią przypisaną temu zjawisku. Wszystko poparłam nie tylko zdjęciami, ale również wykresami i tabelkami. Okres badawczy trwał ponad 3 tygodnie i do jego zakończenia nie byłam pewna, czy zdołam poprzeć swoje założenia. Dzięki cennym uwagom p, Draszczuk, która czuwała nad przebiegiem mojego badania udało mi się stworzyć dość obszerna i wyczerpującą pracę konkursową. Mimo tego, iż była ona bardzo czasochłonna, to dostarczyła mi wiele satysfakcji, gdyż nie spodziewałam się, ze dzięki własnym badaniom i obserwacjom uda mi się samodzielnie potwierdzić tezę dotyczącą tak rozległej dziedziny nauki, jaką jest astronomia. Co więcej - było warto. Okazało się, że moja praca została doceniona także przez organizatorów konkursu. Za pomysł i realizację przyznano mi I miejsce i sowicie nagrodzono. Nie spodziewałam się tak wartościowych nagród. Na uroczystości, która odbyła się na Uniwersytecie Opolskim otrzymałam profesjonalny teleskop do obserwacji nieba. Wyjadę również na obóz naukowy do uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego na cztery dni we wrześniu wraz z nauczycielem prowadzącym i pozostałymi laureatami konkursu.

Zapewniam – było warto poświecić trochę czasu i energii nie tylko dla nagród, lecz dla satysfakcji.
,,Wartość swojej pracy najlepiej widzimy w oczach innych ludzi”

Nina Bąkowska

Link do pracy: TUTAJ