Podsumowanie I roku Wirtualnej Akademii AstronomiiSukcesem Niny Bąkowskiej zakończyliśmy I rok Wirtualnej Akademii Astronomii na Uniwersytecie Opolskim! :)

Nina zajęła I miejsce w konkursie badawczym Odkrywca Światów, a był to najważniejszy konkurs w projekcie. Gratulacje Nino!
Praca Niny była oceniana przez jury składające się z najwybitniejszych naukowców Uniwersytetu Opolskiego i dodatkowo wyróżniona spośród wszystkich nagrodzonych prac, ze względu na wyjątkowo wysoki poziom.

Pracę Niny można zobaczyć TUTAJ.

Za I miejsce otrzymała bardzo cenną nagrodę rzeczową - Teleskop Sky-Watcher Virtuoso, który pozwoli jej pogłębiać swoje zainteresowania i zachęcać do nich swoje koleżanki i kolegów. Wyjedzie również na obóz naukowy.
Jednak nie tylko Nina otrzymała nagrodę – za udział w konkursie dyplom i nagroda książkowa została przyznana Dominice Kowalskiej za jej prezentację. Gratulacje dla Dominiki!

Natomiast każdy uczestnik WAA otrzymał certyfikat ukończenia I roku Wirtualnej Akademii Astronomii przyznany przez Menadżera akademii - dr Katarzynę Książek oraz przez prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego - dr hab. Wiesława Olchawę.
Certyfikaty otrzymali: Nina Bąkowska, Dominika Kowalska, Justyna Stiler, Sara Scheitza, Teresa Walas, Adam Szymala, Daniel Machynia, Michał Jarząbek, Jakub Grzegorek, Bartłomiej Jasiński, Weronika Krent, Michał Pawliszyn, Pawełek Bartosz, Kacper Wypych, Piotr Urbański, Paulina Pietroń, Sandra Zadeberna, Tatiana Zadyberna.

W sobotę 14 czerwca na Uniwersytecie Opolskim odbyło się uroczyste zakończenie I roku Wirtualnej Akademii Astronomii. Jej zadaniem było popularyzowanie wśród młodzieży nauk ścisłych poprzez astronomię.

Poniżej podaję w skrócie informacje o projekcie.
Projekt „Internetowy Odkrywca Światów – i Ty możesz zostać Kopernikiem” realizowany był przez konsorcjum „Opolski Odkrywca Światów” w skład którego weszli:
Uniwersytet Opolski, reprezentowany przez prof. dr hab. Janusza Słodczyka i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, reprezentowane przez prof. UO dr hab. Elżbietę Dąbrowską.
Finansowany był w ramach „Ścieżek Kopernika” ze środków na realizację projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3), realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej o projekcie: TUTAJ

Uroczysta inauguracja WAA miała miejsce 28 listopada. W tym dniu dnia kometa ISON, wówczas najciekawszy obiekt na niebie, była najbliżej Słońca. W dużej sali wykładowej Uniwersytetu Opolskiego zdarzenie to było emitowane bezpośrednio z kanału NASA
Pan prof. dr hab. Lech Mankiewicz otworzył akademię, wygłaszając wykład zatytułowany "Uczymy się marzyć”.

W Wirtualnej Akademii Astronomii uczestniczyć mogli uczniowie z podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całego naszego województwa.
W ramach projektu trzej nauczyciele nauczyciele ze szkół w Opolu prowadzili finansowane ze środków unijnych środowiskowe kółka astronomiczne dla każdego poziomu edukacji, do których zapisać mógł się każdy uczeń naszego województwa. Uczniowie spoza Opola musieliby jednak indywidualnie i na własny koszt dojechać do stolicy naszego województwa do odpowiedniej szkoły.

Pozostali nauczyciele przystępujący do projektu i prowadzący zajęcia ze swoimi uczniami na miejscu w swoich szkołach pracowali nieodpłatnie; jednak ich uczniowie mogli korzystać z bezpłatnych wykładów i obserwacji, które prowadzone były przez pracowników naszego uniwersytetu.
PG w Pokoju skorzystało z tych możliwości, a obszerne relacje można znaleźć zarówno na stronie naszej szkoły, jak i na stronie Wirtualnej Akademii Astronomii w dziale „Media i Inni o WAA” .

Jednocześnie duże możliwości dawał nam teleskop na Teneryfie, z którego uczniowie mogli również bez żadnych kosztów w dowolny sposób korzystać.
Zajęcia poświęcone astronomii rozpoczęliśmy późną zimą w ramach pięcioosobowego kółka fizycznego, w którym systematycznie, przez cały rok pracowały uczennice klas drugich: Nina Bąkowska, Dominika Kowalska, Sara Scheitza, Justyna Stiler, Teresa Walas.

Uczennice jednocześnie przystąpiły do wewnętrznego projektu edukacyjnego realizowanego w klasach drugich , który zatytułowały: „Astronomia – daleko, czy może jednak blisko?”. Podstawowym jego celem była popularyzacja tej dziedziny wśród swoich rówieśników i pogłębienie wiedzy własnej w tym zakresie. Chciały wykorzystać możliwości jakie dała nam WAA w zakresie popularyzowania tej niezwykłej, a jednocześnie najstarszej dziedziny wiedzy.
Uczennice założyły konta i nauczyły się za pośrednictwem Internetu wykonywać zdjęcia teleskopem robotycznym BRT ( www.telescope.org ) będącym własnością Uniwersytetu w Bradford .
Relacja: Teleskop na Teneryfie dostępny dla naszych uczniów!

Zaprosiliśmy do pracy innych uczniów i okazało się, że nasze grono powiększyło się do kilkunastu osób. Najliczniej przyłączyli się uczniowie z klasy IA.
Dwukrotnie zapraszaliśmy na zajęcia naukowców z uniwersytetu - panią dr Katarzynę Książek i p. mgr Marcina Szpanko.
Relacja: Wirtualna Akademia Astronomii - możliwości i perspektywy
Relacja: WAA - spotkanie z p. mgr M. Szpanko!

Uczestniczyliśmy również w bezpłatnym dla naszych uczniów wyjeździe na obserwacje astronomiczne do Zagwiździa. Uczniowie bardzo mile wspominają ten wyjazd.
Relacja: WAA - obserwacje astronomiczne w Zagwiździu

Podczas Dnia Otwartego w czasie Festiwalu Nauki zajrzeliśmy do Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się na najwyższym poziomie Domu Studenckiego „Niechcic”, gdzie p. mgr M. Szpanko opowiedział nam o zamontowanym tam teleskopie.
Relacja: wyjazd na Festiwal Nauki w Opolu

Równolegle opracowywane były prace i prezentacje o tematyce astronomicznej. Poza dziewczętami z kółka, tematyką astronomiczną zainteresowali się uczniowie klas trzecich. W ramach prac dodatkowych opracowali szereg prezentacji obejmujących różnorodną tematykę.
Uniwersytet Opolski jest zainteresowany współpracą z nami i jego przedstawiciele wyrażają nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kontynuować naukę w WAA.
Cieszy nas to, że nie dysponując możliwościami finansowymi (nie posiadamy żadnego instrumentu astronomicznego), dzięki projektowi WAA i możliwościom jakie daje nam dzisiaj Internet w zakresie edukacji uzyskaliśmy tak znaczące efekty a talent i predyspozycje naukowe naszej uczennicy zostały docenione przez właściwą instytucję.

Bardzo dziękuję pani dr Katarzynie Książek w imieniu własnym i wszystkich naszych uczniów z WAA za bardzo sympatyczną i owocną współpracę!

Opiekun uczniów WAA z ramienia PG w Pokoju – Marzena Draszczuk


Do pobrania również prezentacje dwóch uczennic:
Dominika Kowalska - "Jowisz i jego księżyce" - TUTAJ
Sara Scheitza - "Ciała niebieskie" - TUTAJ

Fot. Podczas uroczystego zakończenia I roku WAA dr hab Grzegorz Michałek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosił referat p.t. „Różne Oblicza Słońca”.