Uczniowie 2004/05

Kolejny rok szkolny już za nami. W Publicznym Gimnazjum w Pokoju w roku szkolnym 2004/2005 w wyniku rocznej klasyfikacji uczniów najlepszymi absolwentami szkoły zostali:

v Kamil Kruczek III C (5,5)
v Ewelina Czykieta III A (5,36)
v Marta Gadawska III A (5,36)
v Agnieszka Tomala III A (5,36)
v Iwona Wyrwał III A (5,21)
v Andrzej Pieczkowski III B (5,21)
v Marcin Kos III C (5,21)
v Sandra Klimańska III C (5,08)
v Krystian Krystosek III B (5,0)
v Beata Czerniawska III C (4,92)
v Karolina Jędrzejko III B (4,85)
v Marta Juszczak III C (4,78)
v Marcin Klimas III C (4,78)
v Martyna Nowacka III B (4,78)
v Szymon Zachariasz III B (4,78) 


Uczniowie ci otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i list gratulacyjny dla rodziców.


W pozostałych klasach najlepszymi okazali się :

v Piotr Sobek I C (5,29)
v Aleksandra Drapiewska II A (5,21)
v Justyna Siwczyk I C (5,08)
v Diana Bieniek I D (5,08)
v Angelika Doktor I A (5,0)
v Aneta Czaińska I C (5,0)
v Katarzyna Bartnik II A (5,0)
v Justyna Czaińska II B (5,0)
v Joanna Kruczek II C (5,0)
v Agata Domaradzka I B (4,92)
v Jagoda Justyńska I B (4,92)
v Monika Walas II C (4,92)
v Aleksandra Lachowska I A (4,85)
v Karolina Szlachetka I A (4,85)
v Piotr Zając I B (4,85)
v Anita Świętek I D (4,85)
v Tomasz Chwiła II B (4,85)
v Piotr Löschner II B (4,85)
v Mariusz Draszczuk I B (4,78)
v Agnieszka Błaszczyk I C (4,78)
v Paweł Ruszczyk II B (4,78)
v Justyna Wuczkowska II B (4,78)

Uczniowie ci otrzymali świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.


Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju i ich nauczyciele mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim.

Nasze gimnazjum zajęło I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Wiejskich Szkół Gimnazjalnych w województwie opolskim dystansując kolejne szkoły znaczną przewagą punktową. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w tych igrzyskach i dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego szkoła zdobyła to zaszczytne i zasłużone miejsce. Nauczyciele, którzy przyczynili się do tego sukcesu to mgr Roman Owczarek, mgr Roman Letki i mgr Henryk Łapszyński.

Uczeń Piotr Sobek z kl. II C został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i zdobył III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Jego opiekunem jest nauczyciel wiedzy o społeczeństwie mgr Renata Dąbrowska.

Troje uczniów: Sandra Klimańska III C, Krystian Bombis III B i Anita Świętek I D wzięli udział w wojewódzkim etapie V Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego i uczennica Sandra Klimańska zdobyła zaszczytny tytuł finalisty tego konkursu. Opiekunem tych uczniów jest nauczyciel języka niemieckiego pani Renata Barabosz.

Uczeń Kamil Kruczek został finalistą V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jego opiekunem jest nauczyciel matematyki mgr Leokadia Dawid.

W konkursie zorganizowanym przez portal internetowy „Eduform” na konspekt lekcji związanej z zagrożeniami w szkole pt. „Bezpieczna szkoła – bezpieczni uczniowie” mgr Elżbieta Gosławska otrzymała wyróżnienie za konspekt lekcji języka angielskiego dla gimnazjum pt. „We are safe in the net” (III miejsce na 123 prace) i szkoła otrzymała w nagrodę zestaw programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych.

W minionym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum w Pokoju może pochwalić się bardzo wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej nasi uczniowie uzyskali wynik o 3% wyższy niż średnia wojewódzka, a w części matematyczno – przyrodniczej wynik o 7% wyższy niż średnia wojewódzka. Wyniki te plasują naszą szkołę na poziomie porównywalnym z dużymi miastami – Opola i Wrocławia.

Tak dobre wyniki są zasługą całego zespołu nauczycieli uczących w tych blokach przedmiotowych. Przygotowywali oni uczniów do egzaminu, prowadzili społecznie zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, przeprowadzali co miesiąc próbne egzaminy gimnazjalne, badania wyników nauczania, wprowadzali nowe metody i formy pracy na lekcjach, współpracowali ze sobą, wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się wiedzą o uczniach, dokonywali analiz próbnych egzaminów i badań osiągnięć uczniów.

Dyrekcja ZSG w Pokoju serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy, gratuluje absolwentom uzyskanych wyników i życzy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.


mgr Elżbieta Gosławska
mgr Henryk Łapszyński