Uczniowie 2005/06

2005/2006

Kolejny rok szkolny już za nami. W Publicznym Gimnazjum w Pokoju w roku szkolnym 2005/2006 w wyniku rocznej klasyfikacji uczniów najlepszymi absolwentami szkoły zostali:
Piotr Sobek 5,64 kl.IIIC; Aleksandra Drapiewska 5,5 kl.IIIA; Joanna Kruczek 5,21 kl.IIIC; Katarzyna Bartnik 5,07 kl.IIIA; Monika Walas 4,93 kl.IIIC; Justyna Czaińska 4,93 kl.IIIB; Piotr Loschner 4,86 kl.IIIB; Roland Hyszczyn kl.IIIA 4,86 kl.IIIA; Anna Kulczyńska 4,79 kl.IIIA; Katarzyna Niwa 4,79 kl.IIIA; Tomasz Chwiła 4,79 kl.IIIB; Paweł Ruszczyk 4,79 kl.IIIB; Justyna Wuczkowska 4,79 kl.IIIB; Magdalena Golik 4,77 kl.IIIB;
Uczniowie ci otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i list gratulacyjny dla rodziców.

W pozostałych klasach najlepszymi okazali się:
Paulina Helińska 5,15 kl.IA; Gabriel Bednarz 5,15 kl.IB; Paulina Stefanko 5,08 kl.IB; Weronika Stiler 5,08 kl.IB; Sebastian Sobek 5,08 kl.IC; Diana Bieniek 5,08 kl.IIB; Agata Domaradzka 5,08 kl.IIC; Kamil Kowalski 5,0 kl.IA; Aneta Szramowska 4,93 kl.ID; Aleksandra Lachowska 4,92 kl.IIA; Aneta Czaińska 4,92 kl.IIC; Magdalena Wakan 4,85 kl.IA; Marta Gryl 4,77 kl.IA; Waldemar Czerniawski 4,77 kl.IB; Arkadiusz Boba 4,77 kl.IC; Jagoda Justyńska 4,77 kl.IIC; Agnieszka Błaszczyk 4,77 kl.IIC;
Uczniowie ci otrzymali świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju i ich nauczyciele mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim.
Nasze gimnazjum zajęło I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Wiejskich Szkół Gimnazjalnych w województwie opolskim dystansując kolejne szkoły znaczną przewagą punktową. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w tych igrzyskach i dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego szkoła zdobyła to zaszczytne miejsce po raz drugi. Nauczyciele, którzy przyczynili się do tego sukcesu to mgr Roman Owczarek, mgr Roman Letki i mgr Henryk Łapszyński. Uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli mgr Romana Owczarka i mgr Romana Letkiego wzięli kolejny raz udział w Igrzyskach Sportowych w Kościerzycach. W ogólnej punktacji szkoła zajęła II miejsce.
Uczniowie Aleksandra Drapiewska z kl.IIIA i Piotr Sobek z kl. III C zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Ich opiekunowie to mgr Bożena Leśnik i mgr Elżbieta Banasiak. Ci sami uczniowie zostali również finalistami Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Do konkursu przygotowała ich mgr Wanda Piętka. Uczeń Roland Hyszczyn z kl.IIIA został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Jego nauczycielem jest mgr Elżbieta Gosławska. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w konkursach plastycznych. Jest to zasługą pracy nauczyciela plastyki mgr Ewy Jankowskiej. We wrześniu Gabriel Bednarz z kl.IB i Jagoda Justyńska z kl.IIC zajęli I miejsce w konkursie pod hasłem „Przyroda ojczysta” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kluczbork i Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Uczennice Agata Domaradzka z kl.IIC i Daria Szmaja z kl.IA otrzymały nagrodę specjalną i I nagrodę w konkursie „Mój las” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kup. Praca plastyczna ucznia Gabriela Bednarza na konkurs „Mój szkolny kolega z Afryki” została skierowana do etapu ogólnopolskiego tego konkursu.
W minionym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum w Pokoju może pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej nasi uczniowie uzyskali wynik równy średniej wojewódzkiej, a w części matematyczno – przyrodniczej wynik o 6% wyższy niż średnia wojewódzka. Wyniki te plasują naszą szkołę na poziomie porównywalnym z dużymi miastami – Opola i Wrocławia.
Tak dobre wyniki są zasługą całego zespołu nauczycieli. Przygotowywali oni uczniów do egzaminu i konkursów, prowadzili społecznie zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, przeprowadzali co miesiąc próbne egzaminy gimnazjalne, badania wyników nauczania, wprowadzali nowe metody i formy pracy na lekcjach, współpracowali ze sobą, wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się wiedzą o uczniach, dokonywali analiz próbnych egzaminów i badań osiągnięć uczniów, zachęcali do rozwijania swoich zainteresowań i motywowali do pracy.
Dyrekcja ZSG w Pokoju serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy, gratuluje absolwentom uzyskanych wyników i życzy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.

mgr Elżbieta Gosławska
mgr Henryk Łapszyński