Gimnazjaliści sprzątają świat - wrzesień 2006

Jak co roku młodzież Publicznego Gimnazjum w Pokoju wzięła udział w ogólnopolskiej akcji proekologicznej „Clean up the world” w dniu 15 września 2006. Zbieranie śmieci było poprzedzone akcją informacyjną w klasach. Wychowawcy rozmawiali z uczniami o zagrożeniach środowiska i co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony najbliższego otoczenia. Szkoła pozyskała worki na śmieci oraz rękawice od Dyrekcji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, Gminy Pokój i leśniczego Leśnictwa Pokój. Młodzież pod opieką nauczycieli oczyściła ze śmieci teren zabytkowego parku w Pokoju, okolice boiska LZS oraz najczęściej uczęszczane przez turystów i grzybiarzy ścieżki parku krajobrazowego. W niektórych miejscach zlokalizowano dzikie wysypiska śmieci. Były tam zgromadzone stare opony, zużyte kanistry po olejach, stare meble i inne odpady. Zebrane worki ze śmieciami zabrał Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Akcja „Sprzątanie świata” zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum w Pokoju.


Elżbieta Gosławska – wicedyrektor szkoły: Akcja Sprzątanie świata to bardzo ważne przedsięwzięcie w Polsce. Zwraca ona uwagę społeczeństwa na zanieczyszczenie najbliższego środowiska, którego my sami jesteśmy sprawcami. Uświadamia dzieciom, młodzieży i dorosłym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za stan środowiska i może mieć swój udział w utrzymaniu go w czystości. Uczestnicy akcji zbierając śmieci widzą ogrom zanieczyszczeń pozostawionych przez tzw. pseudoturystów. Młodzież jest często oburzona widząc plastikowe butelki, puszki i inne odpady wśród pięknej przyrody. Taka akcja uczy właściwej postawy w stosunku do środowiska, kształtuje współodpowiedzialność za nasze otoczenie, promuje proekologiczny styl życia. W gminie Pokój w ostatnich latach dużo robi się na rzecz właściwej gospodarki odpadami. Każde gospodarstwo domowe jest wyposażone w kontenery na śmieci i kolorowe worki do segregacji odpadów. Potrzeba tylko dobrej woli mieszkańców, aby zastosować się do instrukcji, segregować śmieci i oddawać je w wyznaczone dni zbiórki odpadów do recyklingu. Niestety zdarza się, że wieczorami czujemy zapach palonych plastików przez mieszkańców. Myślę, że rolą młodego pokolenia jest uświadamianie rodziców o szkodliwości takiego postępowania. Produkty spalania plastików zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy; dostają się do wody, którą pijemy; osiadają na roślinach, które jemy lub zjadają je zwierzęta gospodarskie, które są naszym pokarmem. Koło Ligi Ochrony Przyrody w naszej szkole zamierza opracować ulotkę dla mieszkańców gminy Pokój informującą o szkodliwości spalania plastików. Mamy nadzieję, że po jej przeczytaniu każdy zastanowi się przez chwilę zanim wrzuci butelkę plastikową do pieca.