Powitanie Wiosny

Wreszcie jest! Tak długo wyczekiwana przez wszystkich Wiosna.

Jak co roku Samorząd Uczniowski przygotował obchody podczas, których gimnazjaliści powitali Wiosnę. Tym razem nastąpiło to dnia 20 marca. Obchody zaczęto od inscenizacji, podczas której Zima została pokonana przez Wiosnę. Następnie uczniowie wykonali Marzannę, którą przekazano panu Dyrektorowi.  Kolorowa kukła została przegnana, co ostatecznie potwierdziło nadejście tak długo wyczekiwanej Wiosny. 

Całej ponad trzygodzinnej uroczystości towarzyszyły: muzyka, emocje, kibicowanie, radosny nastrój i oczywiście smaczna pizza, którą ufundowała Rada Rodziców.

Samorząd Uczniowski