Wywiadówka - 11.04.2018r.

W środę 11.04.2018r. o godz. 1700 odbędzie się zebranie rodziców

z wychowawcami klas:

  kl. IIA              sala nr 9

  kl. IIB              sala nr 8

   kl. IIIA             sala nr 11

  kl. IIIB             sala nr 6