Hanna Ryniak z Publicznego Gimnazjum w Pokoju w finale konkursu wiedzy o Austrii!!!

Do walki o zdobycie głównej nagrody w XX konkursie wiedzy „Austria - kraj i mieszkańcy”, którą była wycieczka do Wiednia, ufundowana przez Biuro Podróży Almatur w Opolu, stanęło 4 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu piętnastu finalistów eliminacji szkolnych, które odbyły się w ponad 40 szkołach na terenie województwa opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Udział w nich wzięło w sumie 665 osób. Wśród tych piętnaściorga finalistów znalazła się uczennica Publicznego Gimnazjum w Pokoju Hanna Ryniak.

 

Uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania związane z historią, geografią i kulturą Austrii oraz aktualnymi wydarzeniami w tym kraju, rozpoznawali utwory muzyczne, postacie i obiekty na prezentowanych fotografiach, a także zaprezentowali krótką wypowiedź na wybrany przez siebie temat o Austrii.

Pytania przygotowały i konkurs prowadziły Monika Wójcik-Bednarz i Joanna Waleska z Biblioteki Austriackiej.

Wypowiedzi oceniła komisja w składzie:

Janusz Wróbel - wiceprezes Biura Podróży Almatur w Opolu( sponsorgłównej nagrody – przewodniczący komisji),

dr Małgorzata Jokiel  -  Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego,

Dominika Gorgosz  -  Radio Doxa

dr Magdalena Mączyńska  - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Gratulujemy sukcesu naszej uczennicy umiejętności i zdolności!!!

Anna Skrzipietz