W sześćdziesiątą rocznicę

W tym roku przypadła sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliana Tuwima. Nasze gimnazjum, aby uczcić jego pamięć, wzięło udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się 02.12.2013r. 
Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Wśród nich znalazły się: Justyna Bednarek ( ucz. kl.IIIA), która zaprezentowała wiersz ,,Zjesienniałe zmrocze’’- gimnazjalistkę przygotowała p. Bożena Leśnik, Dominika Kowalska( ucz. IIA)-przedstawiła interpretację tekstu ,,Ja i mąż”, Nina Bąkowska( ucz. kl.IIA) wyrecytowała utwór ,,Do prostego człowieka”- obie uczestniczki przygotowała p. Alina Kalbrun, Bartosz Pawełek (ucz.kl.IA) zaprezentował wiersz ,,Prośba o piosenkę”, Agata Żurowska( ucz. kl. IA) wyrecytowała tekst ,,Dwa wiatry”, Aleksandra Kucharska (ucz.kl.IA) przedstawiła utwór ,,Burza”, Natalia Filla( ucz. kl.IB) zinterpretowała wiersz ,,Nauka”, Wiktoria Malinowska zapoznała widzów z tekstem ,,Strofy o późnym lecie”, Claudia Macri ( ucz.kl. IB) zaprezentowała wiersz ,,Spóźniony słowik”. Pierwszoklasistów przygotowała p. Elżbieta Banasiak.
Poetyckie spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, choć niektórzy uczestnicy po występie przyznawali się do niewielkiej tremy(na szczęście była mobilizująca).Cały występ należał do udanych i zachęcił młodzież do kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie.
Po obradach Jury w składzie: p. A. Łukaszczyk, p.B. Mudry, p. K.Sebastian przyznało nagrody, były nimi dyplomy i cenne pozycje książkowe. Komisja przy ocenie brała pod uwagę interpretację tekstu, dobór repertuaru, dykcję i wyraz sceniczny. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Nina Bąkowska –I miejsce , Dominika Kowalska-II miejsce, Agata Żurowska- III miejsce, Justyna Bednarek i Bartosz Pawełek-wyróżnienie.
Wszystkim recytatorom dziękujemy i gratulujemy, wyrażając jednocześnie nadzieję, że ich trud zachęci innych do działania.

Elżbieta Banasiak
Zapraszamy do Galerii: TUTAJ