Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce rozstrzygnięty

Tradycją Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie jest organizacja konkursu wiedzy o własnym patronie, czyli Tadeuszu Kościuszce – bohaterze o wymiarze międzynarodowym. W tym roku szkolnym konkurs odbył się 24 kwietnia. Nasi uczniowie wypadli znakomicie, ponieważ zajęli pierwsze dwa miejsce w kategorii gimnazjum. Patrycja Sonka - I miejsce, Hanna Ryniak  - II miejsce.
Gratulujemy naszym uczennicom oraz pani Renacie Dąbrowskiej, która co roku przygotowuje uczniów do tego konkursu.