EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. uczniowie klas III przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Teraz pozostało już tylko czekać na wyniki!

Zdjęcia z egzaminu gimnazjalnego, można obejrzeć klikając czytaj więcej.