Sprzątanie świata 2017

W piątek 22 września 2017 roku młodzież Publicznego Gimnazjum w Pokoju wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata – Cleanup the World”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Uczniowie sprzątali teren miejscowości Pokój. Zebrali kilkanaście worków śmieci w okolicznym lesie. Były to głównie przedmioty plastikowe: butelki, worki, pojemniki, opakowania po produktach spożywczych i przemysłowych. Młodzież była zdziwiona, że mieszkańcy w dalszym ciągu wywożą śmieci do lasu zamiast wystawić przed własną posesją w dniu odbioru odpadów segregowanych.

Nauczyciele przypomnieli uczniom jak segregujemy śmieci, co robimy z odpadami niebezpiecznymi i wielkogabarytowymi oraz bioodpadami. Większość uczniów zna zasady gospodarki śmieciami, ale dorośli niekoniecznie, o czym świadczyła ilość zebranych śmieci! Po zbiórce odbyło się ognisko integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek. Dzień minął pożytecznie i miał walory edukacyjne. Pogoda dopisała, humory też.

Elżbieta Gosławska