Dzień Profilaktyki

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz (…) ” - pisał mistrz polskiego renesansu Jan Kochanowski. Treść fraszki okazała się ponadczasowa

Dnia 13 czerwca 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Pokoju odbył się w kolejny, zgodny z wieloletnią tradycją naszej szkoły, Dzień Profilaktyki. Poświęca się go zagadnieniom dotyczącym zasad zdrowego trybu życia. W ogólnoszkolnej imprezie uczestniczą zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna.

W tym roku szkolnym na początku klasa IA przedstawiła prezentację pod tytułem „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, podkreślającą konieczność opanowania podstaw w udzielaniu pomocy. W dalszej części głos zabrały panie pielęgniarki naszego szpitala, które omówiły sposoby reagowania w przypadku ukąszenia przez owady lub żmije, oparzenia, czy zakrztuszenia. Na tym zakończono część wspólną Dnia Profilaktyki Prozdrowotnej.

Następnie nastąpił podział uczestników na grupy. Każdy gimnazjalista miał okazję wziąć udział w lekcji prowadzonej przez zaproszonych gości. Byli to: pani Halina Walczok (pielęgniarka szkolna), pan aspirant szt. Waldemar Stolarz (policjant),pani Aleksandra Kilińska (psycholog), pan Andrzej Prokop (przedstawiciel straży pożarnej). Prowadzący zajęcia omawiali m.in. sposoby zachowania podczas ataku terrorystycznego, metody radzenia sobie ze stresem, zagrożenia młodzieńczą depresją, czy pożarem. Podczas przerwy w zajęciach każdy z uczniów gimnazjum został zaproszony na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Ostatnia część imprezy miała miejsce w GOK-u. Tam uczniowie obejrzeli spektakl „100 km/h przez życie” w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Centrum Profilaktyki. Przedstawienie miało na celu przybliżenie młodzieży problemów dzisiejszego świata ze szczególnym podkreśleniem zagrożeń ze strony kultury konsumpcyjnej i uzależnień od środków psychoaktywnych. Następnie odbył się koncert w wykonaniu naszych kolegów i koleżanek, którzy zagrali i zaśpiewali utwory grupy ,,Dżem”. Na zakończenie zostały rozdane nagrody za udział w konkursie na wykonanie plakatu pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie!”. I miejsce zajęła klasa IB, II miejsce - IA, a III miejsce - klasa IIA.

13 czerwca 2016 r. każdy z uczniów gimnazjum otrzymał cenną lekcję dotyczącą nieoszacowanej wartość ludzkiego zdrowia.

Agata Żurowska i Jan Mataszewski – uczniowie kl.IIIA