Konkurs Języka Niemieckiego

3 czerwca 2016 roku w Publicznym Gimnazjum Pokoju odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch mein neues Hobby”. Zawody odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju. W konkursie oprócz uczniów naszej szkoły wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 z Namysłowa oraz Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu pod opieką nauczycieli języka niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowali : Łucja Prusik (kl.I) oraz Claudia Macri i Jakub Grzegorek (kl.III).  

Gimnazjaliści  mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w różnorodnych konkurencjach. Zadania polegały na wykazaniu się znajomością ortografii (dyktando w języku niemieckim), gramatyki (test gramatyczny), przysłów niemieckich, baśni braci Grimm, znanych osób i miejsc w Niemczech oraz umiejętnością orientacji na mapie. Dodatkowym zadaniem był test z wiadomości o Pokoju, który miał na celu zainteresowanie uczestników i ich nauczycieli  naszą miejscowością.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Pani Klaudia Bilińska- nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole. Pomagała jej Pani Elżbieta Gosławska- nauczycielka języka angielskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, nagrody książkowe oraz książki i foldery o Pokoju. Konkurs wygrała  z dużą przewagą punktów  uczennica naszego gimnazjum  Claudia Macri. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Kania z PG Nr 2 w Namysłowie, a trzecie Nikodem Sowoda z PG w Zagwiździu. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego. 

Klaudia Bilińska