Ciekawie i owocnie spędzony czas

Klasa IIIB pełniła dyżur Gospodarza Szkoły od 3 listopada do 5 grudnia 2014 r. Na początku zespół opracował plan pracy na ten okres i wyznaczył sobie zadania do wykonania. Do nich należały: kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, wyczulenie na poprawność językową, kultywowanie tradycji i pomoc potrzebującym. Już w pierwszym tygodniu na korytarzu zawisła gazetka związana z obchodami Święta Niepodległości. Wszyscy uczniowie IIIB uczestniczyli w przygotowaniu uroczystego apelu dla społeczności szkolnej, który odbył się 14 listopada.
W kolejnym okresie zrealizowaliśmy zadania odnoszące się do Szkolnego Programu Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Młodzież zajęła się problemem palenia papierosów. Stworzyła plakaty i prezentacje multimedialne oraz gazetkę ścienną ,,Nie pal!”. Ta działalność miała na celu uzmysłowić wszystkim, jak szkodliwe jest uzależnienie od tradycyjnych i elektronicznych papierosów.
Następnie klasa współtworzyła program artystyczny dotyczący działalności wolontariackiej Szkolnego Koła Caritas. Swoją pracę w SKC uczniowie zaprezentowali na uroczystym apelu w GOKSiR i pokazali swoje możliwości kabaretowe. Spotkanie w Domu Kultury było owocne; miało charakter edukacyjny, ale też rozrywkowy.
Klasa IIIB wzięła także udział w konkursie organizowanym przez GOKSiR na stworzenie bożonarodzeniowego anioła. Pracę wykonały Sandra Zadeberna i Justyna Polok. Anioł został zrobiony z gipsu i wikliny, znalazł swoje miejsce wśród innych pięknych prac. Prezentuje się dostojnie i będzie zdobił nasz kościół w czasie Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją istniejącą w naszym gimnazjum 5 grudnia, dzień przed Mikołajem, uczniowie otrzymali od Świętego, Elfa i Górala prezenty ufundowane przez Radę Rodziców. Grupa kabaretowa IIIB wzbogaciła tradycję scenkami i skeczami, wszystkich w ten sposób wprowadzając w radosny nastrój. Klasa też, myśląc o potrzebujących, przygotowała cztery paczki dla dzieci z Ukrainy. Każdy uczeń dołożył małą cegiełkę, ucząc się w ten sposób wrażliwości i niesienia pomocy innym.
Nie zapominając, że oprócz tradycji kultywujemy w naszej szkole dbałość o czystość i poprawność języka polskiego, przygotowaliśmy gazetkę „Trudności z językiem polskim”, na której znalazły się ciekawostki i niektóre pułapki językowe. W styczniu 2015 r. odbędą się „Potyczki językowe i promowanie ładnego czytania”. To jednak będzie niespodzianka, na którą zapraszamy!

Wychowawca kl. IIIB - E. Banasiak