INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju informuje, że zgodnie z Ustawą z dn.18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. Nr 4 poz.28) uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (przerwa świąteczna), mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych w szkole po uprzednim zgłoszeniu (do dnia 17 grudnia 2014r.) w sekretariacie szkoły i ustaleniu warunków opieki nad dzieckiem.

Dyrektor szkoły
Henryk Łapszyński