Projekt edukacyjny „Szlakiem Kluczowych Kompetencji”

We wrześniu 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Pokoju rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach projektu SZLAKIEM KLUCZOWYM KOMPETENCJI realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto 46 uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki .W ramach tych zajęć uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, chemii, przedsiębiorczości oraz zajęcia z doradcą zawodowym (Szkolny Ośrodek Kariery). Uczestnicy projektu otrzymują także indywidualne wsparcie psychologiczno - pedagogiczne.
Zajęcia odbywają się w trzech grupach 12-osobowych i w dwóch grupach 5-osobowych. Łącznie przewidziano do realizacji 615 godzin. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności uczniów i poszerzanie ich wiedzy, lepsze przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz wyrównywanie zaległości i braków na poszczególnych przedmiotach. Uczestnicy zajęć otrzymują na zajęciach posiłek w postaci drugiego śniadania, a także mają zapewniony odwóz do domu po zajęciach zorganizowany przez szkołę. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo dobra frekwencja uczniów. Projekt jest przewidziany na cały rok szkolny 2014/2015.

Elżbieta Gosławska – koordynator projektu