Uczymy się samorządności - I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W piątek 21 listopada 2014r.w Urzędzie Gminy w Pokoju odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżową Radę Gminy działającą przy Publicznym Gimnazjum w Pokoju reprezentują następujący uczniowie: Wiktoria Sciana, Patrycja Rapacz, Agata Żurowska, Jan Mataszewski, Marcin Czaiński, Aleksandra Kucharska, Wiktoria Malinowska, Michał Wójtowicz, Patryk Cegła, Oliwia Zalińska, Maria Duraj, Denis Czech, Paulina Łukaszczyk, Wiktor Kruszelnicki, Jagoda Łoza.
W uroczystej sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Pokój - Pani Barbara Zając, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jacek Gosławski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pokoju - Pan Henryk Łapszyński oraz Pani Elżbieta Kuklok - Inspektor Oświaty.
Celem spotkania był wybór władz Młodzieżowej Rady Gminy. W głosowaniu tajnym 15 Radnych wybrało przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącym został Jan Mataszewski, zastępcą Wiktoria Sciana, a sekretarzem Patrycja Rapacz.
Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organu samorządu Gminy Pokój w sprawach dotyczących młodzieży oraz charakter pomocniczy wobec samorządu uczniowskiego. Kadencja Rady trwa 2 lata. Rada nie posiada osobowości prawnej. Siedzibą rady jest Urząd Gminy Pokój. Warunki administracyjne i techniczne, niezbędne do funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy, zapewnia Wójt Gminy Pokój. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia może zwracać się do rady z wnioskami i uwagami dotyczącymi spraw młodzieży.

Renata Dąbrowska – opiekun Młodzieżowej Rady Gminy