XVIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI – „Wizerunek matki w literaturze”

27 XI 2014 r. odbył się konkurs recytatorski, organizowany przez GOKSIR w Pokoju, w którym brały udział dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Wszyscy bardzo mocno przeżywali swoje wystąpienia. Tematem przewodnim był portret matki w literaturze. Uczestnicy tym bardziej byli zaangażowani, że na widowni znalazły się niektóre mamy.
Występy wzbogaciła piękna dekoracja, wprowadzając wszystkich w uroczysty nastrój. Jury w składzie: panie A. Słomka, B. Mudry i A. Łukaszczyk oceniało dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Cele występu zostały osiągnięte. Recytatorzy pokazali swoje talenty aktorskie, mogli też propagować literaturę i wykazać się wrażliwością na piękno ojczystego języka.
Nauczyciele –poloniści Publicznego Gimnazjum w Pokoju przygotowali do recytacji dziesięciu uczestników. Niestety z powodu choroby nie wszyscy mogli wystąpić. W prezentacji wzięli udział: Krzysztof Dudik, Aleksandra Kucharska, Claudia Macri, Karolina Zonzel, Michał Jarząbek, Nina Bąkowska, Teresa Walas i Sara Scheitza. Każdy z nich prezentował wysoki poziom. Po skrupulatnych obradach jury przyznało nagrody. I miejsce otrzymała Nina Bąkowska, II miejsce Aleksandra Kucharska, III miejsce Krzysztof Dudik oraz wyróżniono Michała Jarząbka. Pozostali deklamujący otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Gratulujemy występującym uczniom i dziękujemy organizatorom oraz jury za przygotowanie konkursu!

Elżbieta Banasiak