Realizacja programu ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie”

W naszej szkole realizujemy program ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie ’’.Obejmuje on działania w zakresie bezpieczeństwa, uzależnień, promowania zdrowego stylu życia i właściwego korzystania z Internetu.
Wszystkie klasy w ramach pełnienia funkcji Gospodarza Szkoły podjęły określone zadania. Dwa najstarsze zespoły gimnazjalistów – kl. IIIA i IIIB zrealizowały działania do haseł,, Rusz się” i ,,Ścieżka edukacyjna-Nie pal!’’ Młodzież chętnie wzięła udział w podjętych zamierzeniach- uczestniczyła w rajdzie pieszo-rowerowym do Lubieni i zorganizowała prezentacje dotyczącą szkodliwości palenia papierosów, ostatnio modnych e- papierosów. Celem tych działań było promowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu i uświadomienie kolegów ,jak szkodliwe są uzależnienia.
Kl. IIIB przygotowała również na korytarzu ścienną gazetkę, dotyczącą tego problemu. I na zajęciach wychowawczych omawiano zagadnienia związane ze zdrowiem i profilaktyką uzależnień. Uważamy, że poprzez edukację człowiek jest bardziej świadomy i podejmuje lepsze decyzje, wobec tego zachęcamy wszystkich do zmiany poglądów dotyczących palenia papierosów !

Uczniowie kl.IIIB