Halloween

Realizacja gimnazjalnego projektu edukacyjnego

W roku szkolnym 2014/2015 4 uczennice z klas drugich: Agata Żurowska, Aleksandra Kucharska, Claudia Macri i Karolina Zonzel realizują gimnazjalny projekt edukacyjny poświęcony tradycjom i zwyczajom obchodzonym w krajach anglojęzycznych. Zespół pracuje pod opieką nauczycielki języka angielskiego Elżbiety Gosławskiej. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z tradycyjnymi świętami obchodzonymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 31 października to w kulturze anglosaskiej dzień, w którym obchodzi się Halloween. Wiedza o tym święcie stanowi integralną część realioznawstwa podczas lekcji języka angielskiego. Dnia 30 października uczennice przygotowały lekcje na temat Halloween. Pod kierunkiem dwuosobowych zespołów (Agata z Olą oraz Karolina z Claudią) uczniowie rozwiązywali ćwiczenia dotyczące tradycji związanych z Halloween, przesądów, symboli. Rozwijano i utrwalano słownictwo, ćwiczono umiejętności wyszukiwania informacji, porządkowania wyrażeń, czytania ze zrozumieniem. Uczennice przygotowały także konkurs wiedzy o Halloween, którego zwyciężczynią została Nina Bąkowska. W opinii Agaty, Oli, Claudii i Karoliny praca nauczyciela jest trudna. Odczuły na własnej skórze, co to znaczy stać po drugiej stronie biurka i prowadzić lekcje dla gimnazjalistów. Mimo, że był to ich pierwszy raz świetnie sobie poradziły. Mam nadzieję, że takie doświadczenie wiele je nauczy i następnym razem będzie im łatwiej wejść w rolę nauczyciela.

Elżbieta Gosławska – opiekun grupy projektowej

Link do galerii zdjęc: TUTAJ