Tydzień Języków Obcych

W dniach 19 – 23 maja 2014 roku obchodziliśmy w szkole Tydzień Języków Obcych. W trakcie jego trwania zorganizowaliśmy konkursy dla młodzieży dotyczące języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie musieli się zmierzyć z dyktandem z obu języków, testem gramatyczno – leksykalnym oraz rozwiązać zadania dotyczące wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. W konkursach wzięła udział duża grupa młodzieży, co świadczy o tym, że uczniowie chcą się uczyć języków obcych i interesują się krajami z tych obszarów kulturowych.

Zwycięzcami w kategorii dyktando z języka angielskiego zostali: Dominika Kowalska z IIA (I miejsce), Agata Kubec z IIIA (II miejsce) i Wiktor Kruszelnicki z IA (III miejsce).
Dyktando z języka niemieckiego najlepiej napisali: Wiktor Kruszelnicki z IA (I miejsce) i Dominika Kowalska z IIA (II miejsce).

W kategorii test gramatyczno-leksykalny z języka niemieckiego zwyciężyła Claudia Macri z IB. W teście z języka angielskiego wzięła udział duża grupa uczniów i każdy ciąg klas rozwiązywał inne zadania. Wśród klas trzecich zwycięzcami zostały uczennice: Agata Kubec z IIIA (I miejsce), Paulina Pietroń i Paulina Duraj z IIIA (II miejsce) oraz Aleksandra Szymala z IIA (III miejsce). Wśród klas drugich: Dominika Kowalska z IIA (I miejsce), Nina Bąkowska z IIA (II miejsce), Teresa Walas z IIB (III miejsce). Wśród klas pierwszych najlepszymi okazali się: Claudia Macri z IB (I miejsce), Agata Żurowska z IA (II miejsce) oraz Karolina Zonzel z IB, Adam Szymala z IA i Wiktor Kruszelnicki z IA (III miejsce).

Ogromną popularnością wśród młodzieży cieszył się test ze znajomości krajów anglo i niemieckojęzycznych. Tu mogli się wykazać uczniowie, którzy mają wiedzę z geografii, historii, kultury, muzyki, sztuki, biologii. Zwycięzcami w kategorii kraje anglojęzyczne zostali: Dominika Kowalska z IIA (I miejsce), Agata Żurowska z IA i Paulina Duraj z IIIA (II miejsce), Paulina Pietroń z IIIA i Nina Bąkowska z IIA (III miejsce). Zwycięzcami w kategorii kraje niemieckojęzyczne zostali: Claudia Macri z IB (I miejsce), Teresa Walas z IIB (II miejsce) i Sara Scheitza z IIB (III miejsce).

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Pokoju.