Apel szkolny „Profilaktyka uzależnień”

Klasa IB jako gospodarz szkoły przedstawiła prezentację na temat uzależnień. Problemy spowodowane używaniem nielegalnych środków psychoaktywnych są obecnie bardzo zróżnicowane. W ich zakres wchodzi nie tylko uzależnienie, ale również różne formy używania szkodliwego nie spełniające medycznych kryteriów uzależnienia, ale powodujące problemy w szkole oraz w relacjach z bliskimi. Podczas apelu padły ważne pytania, takie jak: Czym jest uzależnienie? Czy wiemy kiedy przyzwyczajenie staje się nałogiem? Od czego możemy się uzależnić?
Problematyka uzależnień poruszana podczas prezentacji miała na celu:

- uwrażliwienie na pojawiające się sygnały świadczące o możliwości stosowania przez uczniów używek,
- obalenie mitów bagatelizujących zażywanie substancji psychoaktywnych,
- zapoznanie z rodzajami uzależnień.

Apel w swym założeniu miał uwrażliwić uczestników na pojawiające się nowości na rynku substancji psychoaktywnych i pokazać skutki uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz papierosów.

Ewa Jankowska