IX Edycja Konkursu Plastycznego „ Mój Las”

Nadleśnictwo Kup po raz dziewiąty zaprosiło młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Mój Las". Konkurs, począwszy od pierwszej edycji, cieszy się dużym zainteresowaniem, co przekłada się na liczbę złożonych prac.

W roku bieżącym na konkurs wpłynęły 582 prace ze szkół i przedszkoli z: Brynicy, Chróścic, Biadacza, Dobrzenia Wielkiego, Karłowic, Kup, Łubnian, Murowa, Popielowa, Starych Siołkowic, Pokoju, Czarnowąs, Luboszyc, Domaradza, Brzezia. W poszczególnych kategoriach kształtowało się to następująco:

1. W kategorii przedszkola - 113 prac.
2. W kategorii klasy I-III oraz IV-VI - 423 prac.
3. W kategorii gimnazja - 34 prac.
4. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne - 12 prac.

Jury w składzie:
1. Zbigniew Korzeniowski – artysta plastyk
2. Jarosław Janicki – pracownik nadleśnictwa Kup
3. Ryszard Kowalski – pracownik nadleśnictwa Kup
4. Janusz Kowal – pracownik nadleśnictwa Kup

miało bardzo trudny orzech do zgryzienia. Różnorodność stosowanych technik plastycznych, wysoki poziom złożonych prac, oraz ich ilość, ucieszyła członków jury, ale jednocześnie sprawiła sporo trudności i kontrowersji w trakcie wyboru najlepszych prac. Po burzliwych naradach zdecydowano aby w poszczególnych kategoriach przyznać równorzędne nagrody najlepszym pracom i ich autorom.

Laureatki konkursu „Mój las” z naszego gimnazjum, to uczennice klasy IIA:
1. Dominika Kowalska
2. Emilia Dawid
3. Emilia Helińska

Uczennice i opiekun obdarowani zostali dyplomami oraz książkami. Wszystkie nagrodzone prace są wywieszone na wystawie pokonkursowej w Nadleśnictwie Kup i będą tam eksponowane przez rok, aż do następnego konkursu. Laureatkom gratuluję, gdyż konkurencja była duża a poziom prac wysoki.

Ewa Jankowska