III TARGI EDUKACYJNE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W POKOJU

Ukończenie gimnazjum i wybór następnej szkoły stanowią dla gimnazjalistów nie lada wyzwanie oraz kolejny ważny etap planowania własnej kariery zawodowej. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że od trafnej, dogłębnie przemyślanej decyzji w tej właśnie kwestii, zależy bardzo wiele. Powodowani chęcią niesienia pomocy swoim uczniom dyrektor oraz doradca zawodowy Publicznego Gimnazjum w Pokoju w dniu 8 maja 2014 zorganizowali i przeprowadzili III Targi Edukacyjne, które zaszczycili swą obecnością delegaci z 11 placówek edukacyjnych województwa opolskiego, zwłaszcza z Namysłowa i Opola, miast stanowiących siedzibę szkół najczęściej wybieranych jako miejsce dalszego kształcenia przez młodzież naszego gimnazjum. Szczególnie miłym akcentem targów była możliwość spotkania się z absolwentami Publicznego Gimnazjum w Pokoju towarzyszącymi dyrektorom, pedagogom lub doradcom zawodowym ze swoich nowych szkół.

Przybyłe reprezentacje wykorzystując sprzęt multimedialny stanowiący wyposażenie naszej szkoły, przedstawiały zalety swoich placówek, podkreślając możliwości, jakie otwierają się przed uczniami, którzy je za kilka lat ukończą. Omawiano również zasady i warunki zdobywania, a potem otrzymywania różnego rodzaju stypendiów, możliwości zamieszkania w przyszkolnych bursach lub internatach, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych – sportowych, artystycznych, turystycznych, naukowych – przeznaczonych dla uczniów. Delegaci przywieźli ze sobą również szereg atrakcyjnych gadżetów reklamowych: ulotki, długopisy, kalendarze, układanki, będące swoistymi „reklamówkami” ich placówek. Gimnazjaliści dowiadywali się o warunkach rekrutacji, terminach składania podań, a przede wszystkim atmosferze panującej w szkołach średnich.

Goście oczekujący swojego wystąpienia byli podejmowani kawą, herbatą, ciastkami, napojami chłodzącymi w klasie nr 9 przekształconej na czas targów w salę konferencyjną, wyposażoną w stanowiska dla każdej delegacji. Wielu z nich przybyło do Pokoju już po raz trzeci. Cieszy fakt, że z sympatią wyrażają się o naszej placówce. Niektórzy z nich zostali obdarowani przez panią Elżbietę Gosławską publikacją JESTEŚMY STĄD! Gmina Pokój z bliska, stanowiącą doskonałą wizytówkę naszej gminy i szkoły. Wszystkim delegacjom wręczono podziękowania za przybycie i zaproszenie na następny rok szkolny. III Targi Edukacyjne w Publicznym Gimnazjum w Pokoju zakończono we wczesnych godzinach popołudniowych.
Bożena Leśnik

Link do zdjęć: TUTAJ