Lekcje o Unii Europejskiej

24.03.2014r. w związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 15 przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego w naszej szkole odbyły się lekcje o tematyce europejskiej. Przeprowadzone zostały przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu.
Celem zajęć było ukazanie historii integracji europejskiej, dalszych kierunków działań unii oraz dyskusja na temat zmian, jakie zaszły w naszym regionie w latach 2004- 2014.
Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeznaczenia funduszy unijnych, z których budowane są drogi, remontowane szkoły, organizowane dodatkowe zajęcia dla młodzieży.
Pytani przez prowadzącego, czy chcieliby miećw Polsce walutę euro, zgodnie odpowiadali, że ,,nie”, ponieważ wówczas obywatelom Rzeczypospolitej żyłoby się gorzej.
Podczas spotkania zachęcano młodzież do rozmowy na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Odwoływano się do postawy obywatelskiej. Uświadomiono uczniom, że za 5 lat każdy z nich będzie już pełnoletni i może uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Organizator lekcji europejskich: Renata Dąbrowska

Link do zdjęć: TUTAJ