Konkursy przedmiotowe w Publicznym Gimnazjum w Pokoju

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju brali udział w wielu konkursach przedmiotowych. Głównym celem konkursów jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, podnoszenie poziomu wiedzy, wdrażanie do samodzielnej pracy, ujawnianie talentów oraz stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

Wyniki eliminacji gminnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w tym roku szkolnym przedstawiają się następująco:

Konkurs Polonistyczny
I miejsce – N. Bąkowska IIA; 
II miejsce – A. Kubec IIIA; 
III miejsce – P. Duraj IIIA;


Konkurs Języka Niemieckiego
I miejsce – C. Macri IA;
II miejsce – D. Kowalska IIA;
III miejsce – N. Bąkowska IIA;
 

Konkurs Języka Angielskiego
I miejsce – D. Kowalska IIA; 
II miejsce – N. Bąkowska IIA; 
III miejsce – T. Walas IIB;


Konkurs Historyczny
I miejsce – M. Pawliszyn IA;
II miejsce – K. Heik IIA;
III miejsce – N. Bąkowska IIA;
 

Konkurs Matematyczny
I miejsce – N. Bąkowska IIA;
II miejsce – P. Balas IIIB;
 

Konkurs Geograficzny
I miejsce – N. Zagaja IIIA;


Konkurs Biologiczny
I miejsce – N. Zagaja IIIA;
II miejsce – N. Bąkowska IIA i N. Wojciech IIIB;
III miejsce – D. Kowalska IIA;
 

Konkurs Fizyczny
I miejsce – J. Stiler i D. Kowalska IIA;
II miejsce – N. Bąkowska IIA;
III miejsce – S. Scheitza IIB;
 

Konkurs Chemiczny
I miejsce – N. Zagaja IIIA; 
II miejsce – A. Kubec IIIA;
III miejsce – N. Wojciech IIIB;


Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie: N. Bąkowska (j. polski i matematyka), A. Kubec (j. polski) , D. Kowalska (j. angielski), N. Zagaja (biologia), C. Macri (j. niemiecki). Gratulujemy wszystkim uczniom. Uczestnikom konkursów finałowych życzymy zdobycia tytułu laureata.
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów.

Henryk Łapszyński – dyrektor szkoły

Link do galerii zdjęć: TUTAJ