Spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej- Panem Włodzimierzem Putowskim

06.11.2013r. w szkole odbyło się spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej- Panem Włodzimierzem Putowskim. Uczestniczyła w nim młodzież zainteresowana wydarzeniami w kraju w latach 1944-1989. Celem spotkania było przygotowanie gimnazjalistów do odbioru filmu ,,Wałęsa. Człowiek z nadziei” jak również poznanie historii prześladowanych Polaków, ukazanie ich praw człowieka, stosunku władzy Polski Ludowej do obywatela.

Uczniowie dzięki temu spotkaniu dowiedzieli się, jak działał aparat terroru, na czym polegał polski komunizm, za co można było pójść do więzienia, kto w PRL podlegał represjom i dlaczego?

Oto kilka wypowiedzi uczniów klasy I A  na temat spotkania:

"Spotkanie z Panem Putowskim było bardzo ciekawe. Po raz pierwszy usłyszałam o strajkach robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970r."- Aleksandra Kucharska

"Spotkanie znacznie przybliżyło mi historię tamtych czasów. Dowiedziałem się, czym była   godzina  policyjna, ,,ścieżka zdrowia”, strajki."- Jakub Grzegorek

"Poznałem prawa i obowiązki obywatela PRL. Dowiedziałem się, dlaczego Polacy strajkowali.” - Jan Mataszewski


Renata Dąbrowska- organizator spotkania